پرسشنامه عوامل حفاظت کننده فردی[۱] (IFPI)اصلاحیه (آگنج ؛ هنرپروران و رفاهی ، ۱۳۹۱).

پرسشنامه عوامل حفاظت کننده فردی[۱] (IFPI)اصلاحیه (آگنج ؛ هنرپروران و  رفاهی ، ۱۳۹۱).

در دو دهه اخیر، تاب آوری[۲]و عوامل بازدارنده و  تقویت کننده آن از مباحث اصلی در پژوهش های مربوط به کودکان و نوجوانان بوده است.  تاب آوری فرایندی است که طی آن، نوجوانان در معرضخطر به حس توانمندی مجهز می شوند و بنابراین در بیشتر موارد باعث جلوگیری از رفتارها و تفکرات خودشکن و منفی می شود.

دو عامل در رشد تاب آوری اثر دارد؛ عوامل مخاطره آمیز محیطی، روان شناختی و زیست شناختی، که آسیب پذیری فردی را افزایش می دهد و عوامل حمایتی فردی، اجتماعی و خانوادگی، که از اثرگذاری آسیب ها و خطرات محیطی جلوگیری می کند. عوامل حمایتی ظرفیت تابآوری فرد را در هر زمان بالا می برد. توجه به عوامل حمایتی این موضوع را روشن می کند که چرا برخی بچه ها می توانند خودکارآمدی و اعتماد به نفس خود را هنگام مواجهه با مشکلاتی که موجب تسلیم دیگران می شود، حفظ کنند. با توجه به نقش تاب آوری در سازگاری مثبت نوجوانان، ساخت ابزار سنجش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از ابزارهای سنجش تابآوری نوجوانان، نمایه عوامل حفاظت کننده فردی است. IPFI  در اصل یک آزمون خودگزارشی ۷۱ گویه ای است که ویژگی های فردی را در سه  عامل؛  پیوند اجتماعی(SB)  توانش شخصی  (PC) و توانش  اجتماعی(SC)  بررسی می کند. در ایران آگنج ؛ هنرپروران و  رفاهی (۱۳۹۱) به  ترجمه و اعتبار سنجی  این پرسشنامه در  میان دانش آموزان دبیرستانی پرداخته اند، آن ها با اوجه به ویژگی های جامعه ی ایرانی ۱۰ گویه آن را حذف نموده اندو  گزارش کرده اند که: تحلیل عاملی چهارعاملی توانش شخصی، توانش اجتماعی، تعهد اجتماعی و انسجام اجتماعی بود (آگنج ؛ هنرپروران و  رفاهی ، ۱۳۹۱). در این تحقیق از این نسخه استفاده شده است

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید

[۱] – Individual protective factors index

[۲] – resilience

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *