تربیت فرزندان

پرسشنامه عملکرد آموزشی (تک مولفه ای)

پرسشنامه عملکرد آموزشی (تک مولفه ای)

منظور از عملکرد آموزشی، کلیه فعالیت هایی است که معلم در راستای ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، از خود بروز می دهد. (شعبانی، 1382). عملکرد آموزشی را به معنای کارایی یا بازده آموزشی نیز تعریف کرده اند. منظور از عملکرد آموزشی معلم تاثیر او در به وجود آوردن بعضی رفتارها در شاگرد است که به صورت هدف های تربیتی درآمده اند(زندی، 1392). عملکرد آموزشی به فعالیت هایی گفته می شود كه با هدف آسان ساختن یاد گیری از سوی معلم طرح ریزی می شود و بین آموزگار و یك یا چند یادگیرنده بصورت كنش متقابل جریان می یابد (سیف، 1380).

 این پرسشنامه توسط زندی (1392) طراحی و اعتباریابی شده است. به منظور جمع‏آوری اطلاعات درباره عملکرد آموزشی دبیران، ابتدا با استفاده از ادبیات پژوهش و نظریه‏های کارشناسان علوم تربیتی و روان‏شناسی و نیز مدرسان مراکز تربیت‏معلم (به ویژه کسانی که روشها و فنون تدریس را در مراکز تربیت‏ معلم و دانشکده‏های علوم تربیتی آموزش می‏ دهند) و استادان محترم راهنما و مشاور، فهرستی از شاخص های اساسی تهیه گردید. این فرمها در مورد 20 مدیر و 20 معلم اجرا شد و نتیجه‏ها مورد بررسی محتوایی و آماری قرار گرفت؛ ازهمین‏رو در برخی پرسشها و تعداد آنها تجدیدنظر شد. شاخص های عملکرد آموزشی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، شامل آن دسته از مهارت هایی است که تقریباً در تدریس همه مواد درسی ضرورت اساسی دارد و همه معلمان صرفنظر از نوع درسی که تدریس می کنند باید از آن برخوردار باشند. مانند داشتن طرح درس، توانایی هدایت بحث های گروهی و مانند اینها.با استفاده از این بررسی مقدماتی، به منظور بررسی عملکرد آموزشی دبیران، از روش های زیر استفاده گردید:

الف) تکمیل پرسشنامه عملکرد آموزشی از منظر دبیران (خود سنجی)

ب) تکمیل پرسشنامه عملکرد آموزشی از منظر مدیران و معاونین (برای هر معلم از یک مدیر یا یک معاون نظرخواهی شد)

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.