به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه طرد اجتماعی هـوف و ورومـن (2011) – 24 عبارتی – 4 بعد مشـارکت اجتمـاعی،  یکپارچگی هنجاري، دسترسی به حقوق اجتماعی و محرومیت مادي

پرسشنامه طرد اجتماعی هـوف و ورومـن (2011) – 24 عبارتی – 4 بعد مشـارکت اجتمـاعی،  یکپارچگی هنجاري، دسترسی به حقوق اجتماعی و محرومیت مادي

پرسشنامه طرد اجتماعی هـوف و ورومـن (2011) 24 عبارتی 4 بعد مشـارکت اجتمـاعی،  یکپارچگی هنجاري، دسترسی به حقوق اجتماعی و محرومیت مادي

طرد اجتماعی به لحاظ نظري به چهار بعد اشاره دارد .

 اغلب زمـانی رخ مـی دهـد کـه فرد به طور همزمان در چند بعد از این ابعاد دچار محرومیت شده باشد.

 این تعریف به منظـور تمایز مفهومی نسبت به فقر است.

فرد ممکن است به عنوان فقیر در نظر گرفته شـود، اگـر او به طور مداوم فاقد وسیله اي براي به دست آوردن حداقل ضـروریات در جامعـه خـود باشـد.

پس به عبارتی، طرد اجتماعی وضعیتی است که در آن از نظر مشارکت اجتماعی و یکپارچگی هنجاري (طرد فرهنگی ـ اجتماعی) و نیز در حوزه مادي و دسترسی به حقـوق اجتماعی عمومی (طرد اقتصادي ـ ساختاري) نقصان و محرومیت وجود داشته باشد.

طرد اجتماعی در این پژوهش با استفاده از سـنجه تأییدشـده هـوف و ورومـن (2011)  مورد سنجش قرار گرفته  است.

این پرسشنامه  شـامل  24گویـه است.

این پرسشنامه   چهـار بعـد مشـارکت اجتمـاعی،  یکپارچگی هنجاري، دسترسی به حقوق اجتماعی و محرومیت مادي  را مورد سنجش قرار می دهد.

70,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند .

و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672  & 09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.