پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه شخصیت خودشیفته NPI-40) ) راسکین و تری (1988) Narcissistic Personality Inventory (NPI )

پرسشنامه شخصیت خودشیفته NPI-40) ) راسکین و تری (1988)  

Narcissistic Personality Inventory (NPI )

خودشیفتگی[1] ترکیب مهمی از صفات و فرایندهای شخصیت است که با ویژگیهایی نظیر خودبزرگبینی در عین شکنندگی خود، اشتغال ذهنی در مورد موفقیت، احساس محق بودن، انتظار مورد تحسین واقع شدن (آمز، رز و اندرسون[2] ، 2002 ) تخیلات مربوطبه قدرت زیاد، زیبایی و موفقیت، حساسیت زیاد به انتقاد و تمایل به بهره کشی از دیگران در روابط بین فردی (روساریو و وایت [3] ، 2005 ) مشخص می شود.

پرسشنامه شخصیت خودشیفته (40NPI- )  به منظور سنجش ویژگی های شخصیت خودشیفته در گروه های غیربالینی توسط راسکین و تری (1988)  ساخته شده است.

همراه 1  مقاله رایگان  

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

[1] -narcissism

[2] – Ames, Rose & Anderson

[3] – Rosario & White

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *