به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه سلامت روانی25 سوالی (scl 25) یا پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL-25 فرم کوتاه شده SCL-90))

0

پرسشنامه سلامت روانی25 سوالی  (scl 25) یا  پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL-25 فرم کوتاه شده SCL-90))

با توجه به گزارش های مختلف مبنی بر تک بعدی بودن -R – 90- SCLو توصیه به استفاده از آن به عنوان یک آزمون برای سنجش آسیب روانی عمومی، به جای یک مقیاس چند بعدی برای سنجش سندرم ها یا اختلالات متعدد، ساخت یک آزمون کوتاه برای سنجش آسیب شناسی روانی عمومی با استفاده از -R  90- SCL

ضروری به نظر می رسید (نجاریان و داودی، 1380).  

این مقیاس فرم کوتاه شده ی نسخه ی تجدید نظر شده ی فهرست نود نشانه ای یعنی SCL-90-R می باشد که توسط نجاریان و داودی (1380) تهیه گردید. SCL-90-R یک ابزار خودگزارشی رایج برای سنجش آسیب­شناسی روانی است. این ابزار اختصاصاً برای سنجش آن دسته ناراحتی های جسمی و روانی ساخته شده که آزمودنی ها اخیراً تجربه نموده اند. نسخه ی اولیه ی فهرست 90 نشانه ای یعنی SCL-90 با استفاده از ماده های اصلی فهرست نشانه ی هاپکینز و اضافه کردن ماده های جدید به مقیاس مذکور و همچنین ایجاد تغییرات در شیوه ی درجه بندی و روش اجرا توسط (دراگاتیس، لیپمن و کاوی 1973، به نقل از نجاریان و داودی، 1380) ساخته شد. بر اساس تجارب بالینی و نتایج تحلیل های روان سنجی که روی SCL-90 انجام گردید، اصلاحاتی در آن اعمال و SCL-90-R نامیده شد (دراگاتیس، ریکلز و راک ، 1976، به نقل از نجاریان و داودی، 1380).

همراه  2 مقاله رایگان  

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.