به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه سخترویی کوباسا و همکاران (1979)

0

پرسشنامه سخترویی کوباسا و همکاران (1979)
سخت رویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی، شیوه درك بی همتا و فعال رابطه یک فرد با دیگران به شمار می رود که از سه مؤلفه چالش Challenge)) ، کنترل (Control) و تعهد(Commitment)تشکیل شده است(مدی وهمکاران، 2009). این صفت به عنوان ترکیبی از تفکر، عواطف و رفتار به افراد کمک می کند تا در جهت زندگی پویا و هم چنین غنی سازي لحظات زندگی خود حرکت کنند . افراد سرسخت داراي یک کنجکاوي و حس جستجوگري قابل توجه بوده و تمایل دارند در مورد زندگی خود به عنوان پدیده اي جالب فکر کرده و به آن معنی ببخشند ( سیویتسی، 2015 ).
پرسشنامه سخت رویی توسط کوباسا و همکارانش در سال 1979 برای اندازه گیری سخت رویی از( مقیاس بررسی دیدگاه های شخصی) تهیه و تنظیم شده است. این مقیاس یک پرسشنامه 50 عبارتی است که سه خرده آزمون را دربرمی گیرد. این ژرسشنامه براساس طیف لیکرت شکل گرفته و دارای دامنه ای از صفر تا سه است.
همراه 5 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.
تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.
نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos
نرم افزار کیفی: Maxquda
تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:
Mobile : 09102194672
Telegram: @abazizi
• E-mail: abazizi1392@gmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.