به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه سبک مدیریت

0

پرسشنامه سبک مدیریت

امروزه سازمان ها به مدیران اثر بخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود که رشد و توسعه همه جانبه است، دست یابند و موفقیت سازمان در تحقق اهداف، در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای مؤثر رهبری اوست. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث به وجودآمدن روحیه و انگیزه قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آنها را در شغل و حرفه خود افزایش میدهد. با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت به شدت زیادتری مورد تأکید است. این حقیقت روز به روز نمایان تر میگردد که موفقیت سازمان ها بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد مؤثر نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد.

این پرسشنامه  توسط حسنی (1375) طراحی و اعتبار سنجی شده و دارا ی 32 سوال 2 گزینه ای است. و سبک مدیریت مدیران را از دیدگاه کارکنان مورد سنجش قرار می دهد. این پرسشنامه دو سبک رابطه مدار و ضابطه مدار را مورد بررسی قرار می دهد.

همراه  3 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.