پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ

پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ

عشق یک هیجان مثبت نیرومند ، اساسی و بنیادی در انسان است. فهمیدن اینکه عشق چرا و چگونه اتفاق می افتد کار آسانی نیست و در مورد مفهوم و انواع آن اتفاق نظر وجودندارد.  به اعتقاد لی ( ۱۹۷۳ ) شش نوع سبک عشق وجود دارد که عبارت اند از: عشق پرشور شهوانی (اروس) که شامل جذابیت بدنی و عاطفی شدید است. عشق نمایشی (لودوس)، نمایش عشق را بازی کردن است . عشق دوستانه )استورگ(  که با مهربانی، صمیمیت و تعهد مشخص می شود. عشق منطقی (واقع گرایانه، پراگما ) ۵ که در آن، افراد ارزیابی معقولی برای انتخاب انجام می دهند . عشق وابسته وسواسی (مانیا)، ترکیبی از عشق پرشور و نمایشی است و  مستلزم انحصار و وسواس، اضطراب و رفتارهای پرشور است و عشق ایثارگرانه)آگاپه(  که عشق بشردوستانه، رفاقتی و البته شدید و در حد قربانی کردن تمام عیار خود است(مطیعیان و همکاران، ۱۳۹۴) .

پرسشنامه عشق استرنبرگ توسط رابرت جی استرنبرگ (۱۹۸۶) تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۵ ماده و ۳ مولفه صمیمیت، لذت و تعهد را می­سنجد. هر یک از این مؤلفه­ها دارای ۱۵ ماده،‌که پاسخ به ماده­ها به روش لیکرت و به صورت ۹ گزینه­ای (اصلا به طور کامل) که به ترتیب ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹ نمره­گذاری می­شودکه ۱۵ جمله اول صمیمت و ۱۵ جمله بعدی هوس و ۱۵ جمله آخری تعهد را منعکس می­کند;که نمرات بالاتر به معنای صمیمیت ، میل و تعهد بیشتر می باشد.

به همراه ۸ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.