پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک

پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک

مديريت و رهبري از ارکان سازمان و جامعه است.  رهبري به دليل نقشي که در اثربخشي فردي و گروهي ايفا مي کند، عنوان بسيار مشهوري در رفتار سازماني است و از آنجا که موضوع رهبري، انسانها را طي اعصار گوناگون مفتون ساخته تعاريف فراواني از آن شده است و تقريباً به تعداد کساني که کوشيده اند مفهوم رهبري را تعريف کنند براي آن تعريف وجود دارد (رضائيان،1384،ص 375). ولي هيچيک از آنها مورد پذيرش عام قرار نگرفته است. رهبري به عنوان يک فرآيند، به معني استفاده از نفوذ بدون زور براي هدايت و هماهنگي فعاليت هاي اعضا يک گروه جهت تحقق هدف و به عنوان يک صفت به معني مجموعه اي از ويژگي هاست که به کساني که چنين نفوذي را با موفقيت بکار مي برند نسبت داده مي شود.  از نقطه نظر سازماني، رهبري داراي اهميت حياتي است، زيرا رهبري نفوذ قدرتمندي بر رفتار فرد و گروه دارد. علاوه بر اين دليل ديگر اهميت رهبري آن است که رهبر کوشش هاي گروه را در جهت هدفي هدايت مي کند که هدف مورد نظر خود او نيز مي باشد و اين هدف ممکن است با اهداف سازماني هماهنگ بوده و يا نباشد(مورهد و گريفين، 1382-ص، 275).  سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو فرهنگ و راهبرد های حاکم بر سازمان است. سبک رهبری مجموعه ای از نگرش ها، صفات و مهارت های مدیران است که بر پایه 4 عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیت های مبهم شکل می گیرد. محققان ثابت کرده اند که رهبران می توانند عامل تمایز در سازمان باشند.

رهبری تحول گرا و رهبری خدمتگزار دو تئوری متضاد و در مقابل هم نیستند. بلکه آنها ایدئولوژی های مکمل هستند. زیرا هر دو آنها شکل های عالی رهبری را معرفی می کنند ( استون و دیگران، 2004  ، ص 359 ). اما این دو مفهوم تفاوت هایی نیز دارند، در حالی که هر دو رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا بر تاثیر گذاشتن و نفوذ تاکید می کنند، رهبری خدمتگزار به شیوه های غیر سنتی یعنی قرار گرفتن در مقام خدمتگزاری به این تاثیر دست می یابد. رهبری خدمتگزار تاکید بیشتری بر خدمت کردن به پیروان دارد و همچنین آزادی بیشتر و اعتماد بیشتری به زیردستان نشان داده می شود. رهبری تحول گرا بیشتر بر اهداف سازمانی تاکید دارد. در حالی که رهبری خدمتگزار بر افراد که پیروان او هستند تاکید و تمرکز دارد (استون و دیگران، 2114 ، ص 359 ).

پرسشنامه سبک رهبری توسط وارنر بارک[1]  ساخته شده است. هدف این پرسشنامه  ارزیابی میزان تمایل فرد به رهبری تحول گرا و یا رهبری تعاملی است. پرسشنامه از 10 گویه تشکیل شده است.

همراه با  4  مقاله پایه ای رایگان

 

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

[1] – W. Warner Barke

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.