مدیریت کارکنان

پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس

پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس

الگوهای رفتاری مناسب مدیر در سازمان باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش داده و در نهایت به اثربخشی سازمانی منجر خواهد شد.

هرگز نمیتوان فعالیت منسجم و مشترك تعدادی از افراد را بدون مدیریت و رهبری تصور کرد، حتی بهترین کارکنان هم برای چگونگی مشارکت در دستیابی به اهداف سازمانی نیازمند هدایت و رهبری هستند(عباس زادگان، 1379). زیرا اگر کلیه امكانات و منابع لازم برای انجام امور، بدون مدیریت و رهبری اثر بخش وجود داشته باشد، نتیجه آن چیزی جز اتلاف منابع نخواهد بود(حقیقی و همكاران، 1383). بنابراین سبک مدیریت و رهبری به عنوان یک عامل تسهیل کننده و برانگیزاننده به طور مستقیم و غیرمستقیم بر کارآیی و اثربخشی کارکنان و در نهایت سازمان اثر میگذارد( جوادی نیا، 1378).

پرسشنامه سبک رهبری توسط باردنز و متزکاس (۱۹۶۹) ساخته شده است که از ۳۵ گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی سبک رهبری (رابطه مداری و وظیفه مداری) بکار می رود. هدف این پرسشنامه  ارزیابی سبک رهبری (رابطه مداری و وظیفه مداری) می باشد.

به همراه 2 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.