به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه سبک تبادل اجتماعی لیپمن و همکاران (2011) 54 عبارتی

0

پرسشنامه سبک تبادل اجتماعی لیپمن و همکاران (2011) 54 عبارتی

نظريه تبادل اجتماعي  يكي از اثرگذارترين الگوهاي مفهومي در رفتار سازماني (كروپانزانو و ميشل ،2005) و يكي از قديمي ترين نظريه ها در حوزه رفتار اجتماعي است (هومانز ،1958). خاستگاه آن به حدود يك قرن پيش بازمي گردد. در گذشته افراد و دانشمندان بسياري تصور ميكردند كه انسانها منطقي عمل كرده و ميانديشند. بعدها يافته ها نشان داد كه انسانها هميشه هم به شكلي منطقي فكر و عمل نميكنند، چرا كه ارزشهاي عاطفي، معمول يا عرفي وجود دارند و انسان ها نيز بر اساس عناصر گوناگون تفكر ارزش محور عمل ميكنند. اين نظريه حاصل كارهاي جامعه شناسان و انسانشناساني چون جورج هومانز، پيتر بلائو و ريچارد ام. امرسون و روانشناساني نظير تيبوت و كلي است. برخي از موضوعات مهم مورد مطالعه توسط نظريه پردازان تبادل شامل تعيين كننده هاي ساختاري قدرت در شبكه هاي تبادل، انصاف وعدالت در پيامدهاي تبادل، شكل گيري تعهد ميان طرفين تبادل، انسجام، همبستگي و اعتماد است(صفاری نیا،1396).

پرسشنامه سبک تبادل اجتماعی توسط لیپمن و همکاران (2011) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه 54 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت دارد، پرسشنامه پنج بعد منفعت گرایی، انصاف، فردگرایی، پیگیری و سرمایه گذاری افراطی را مورد سنجش قرار می دهد.

همراه با 7 مقاله پایه

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.