به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی: سین سینها و سینک ( 1993)

0

پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی: سین سینها و سینک ( 1993)

Adjustment Inventory for School Students (Sinha & Singh , 1993)

انسان موجودی اجتماعی است و برای او زندگی در جمع امری ضروری و حیاتی می باشد، لازمه ی زندگی اجتماعی، آموختن و به کار بستن رفتارهای سازگاری با جمع است . وجود تعارض ، ناسازگاری و خشونت هایی که زندگی مطلوب و امنیت اجتماعی را مختل می کند، یکی از مشکلات جوامع امروزی است . در سازگاری و مشکلات نوجوانان و جوانان نه تنها خانواده ، مدرسه ، جامعه و یا گروه همسال بلکه الگوی مشخص خصیصه ها، مهارت ها،انگیزه ها ،نیز بر احتمال سازگاری افراد موثر است ودر تحلیل رفتار ناسازگار کودکان ونوجوانان بایداززاویه ای متفاوت نگریسته شود وعوامل اجتماعی وروانشناختی که به تقویت هویت انسانی واجتماعی فرد می پردازد، مورد بررسی قرارگیرد،از جمله این عوامل ،مثبت اندیشی وخودپذیری می باشند.
به نظرروانشناسان یکی از عوامل روانشناختی موثردرسازگاری  اجتماعی وموفقیت افراد،مثبت اندیشی است .مثبت اندیشی،ابزار اولیه برای دست یابی به هر نوع موفقیت است . مثبت اندیشی را می توان «داشتن امید همیشگی به یافتن راه حل » و به تعبیر شایع ، «خوش بینی» نسبت به جهان ، انسان ، و خود برشمرد (فرجی، ١٣٨١). بنابراین روانشناسان و متخصصان علوم رفتاری همواره سعی داشته اند با توسعه برنامه های آموزشی گوناگون، سطح سازگاری افراد را در گروه های سنی مختلف افزایش دهند.

این پرسشنامه در دانشگاه شانکار توسط سینها و سینک[1] درسال 1993 ساخته و هنجاریابی شده و دارای 6 گویه  است . این آزمون با این هدف ساخته شد تا نوجوانان  14 تا 18 ساله را از جهت سازگاری مطلوب و نامطلوب در سه حوزه عاطفی(هیجانی) ، اجتماعی و آموزشی(تحصیلی)  از یکدیگر تشخیص دهد.

همراه  2 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

[1] – Sinha & singh

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.