به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه سازگاری ازدواج فرم الف و ب- هارموهان سینگ

0

پرسشنامه سازگاری ازدواج فرم الف و ب- هارموهان سینگ
سازگاری عبارت از تفکر فرد دربارۀ خودش و استعدادش برای تبدیل به شخصی کامل عیار است . فرد باید نظراتی دربارۀ خود داشته باشد قبل از اینکه محیط و استفاده از آن در رشد استعدادهایش معنای زیادی برای او داشته باشد. ایزلی (1985 ) در رفتار انسان معمای عمدهای را میبینید. او می گوید ” انسان ” شکل دهنده اشیاست نه قربانی آنها.
برقراری و حفظ روابط با جنس مقابل جنبه ای از سازگاری است که سهم عمده ای در زندگی ما دارد. و روابط متقابل که با دیگران داریم از جمله فرزندان، دوستان، شریک زندگی، و پدر و مادر در چگونگی درک خودتان، نقش مردانه یا زنان های که می پذیریم و آن گونه که هستیم تأثیر بسیار عمده ای دارد.
بسیاری از مطالعات نشان داده است که ازدواجهای سنین پایین تر بیشتر دچار سوء تفاهمات و خطر شکست است تا ازدواج های سنین بالاتر.
از نظر دکتر پراپنس شکست در ازدواج معمولاً به چهار دلیل است. او این چهار دلیل را به ترتیب زیر بیان میکند :
1- ناسازگاری جنسی .
-2 اختلاف عقیده در مورد گذران اوقات فراغت.
-3 مشکلات مالی.
-4 اختلالات ذهنی، جسمی و عاطفی.
توجه داشته باشید که امور جنسی در اول این فهرست قرار دارد با کمال تعجب مشکلات مالی در ردۀ سوم قرار می گیرد. کلیۀ مراجع طلاق بر ضرورت اساسی توافق جنسی توافق دارند. مثلاً قاضی هافمن مردی که دو هزار مورد از این غمنامه های زناشوئی را ثبت کرده است اعلام می کند که 9 مورد از ده مورد طلاق به سبب مشکلات جنسی است ” روانشناس مشهور جی. بی . واتسون می گوید ” امور جنسی مهمترین موضوع زندگی است. این پدیدهای است که در شکست زندگی مردان و زنان بیشترین اثر را دارد.”
دکتر باتر فیلد می گوید، من در تجارب اولیۀ خودم بعنوان یک کشیش دانستم که بسیاری از زوجها که ازدواج می کنند.
علیرغم عشق و نیت خوب شرکای بیسواد ازدواجشان را عوض میکنند. در ادامه می گوید ” ازدواجهای خوشبخت کمترتحت تأثیر تصادف هستند این ازدواجها هوشمندانه و سنجیده طراحی میشوند .” دکتر باترفیلد می گوید” امور جنسی فقط یکی از موارد ارضاء در زندگی زناشوئی است؛ اما تا این رابطه درست نباشد. هیچ چیز دیگری درست نخواهد بود .”
این فهرست مرکب از دو شکل است الف – برای شوهران و ب- برای زنان و هر یک مرکب از 10 سؤال است.
این پرسشنامه در استفاده با شش حرفه موفق بوده است.1- معلمان مدرسه2- مدرسان دانشگاهی 3- پزشکان 4- حقوقدانان 5- بازرگانان 6- کارمندان . این پرسشنامه قابل کاربرد با هر دو جنس است.
همراه 7 مقاله رایگان

60,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.
نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos
نرم افزار کیفی: Maxquda
تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:
Mobile : 09102194672
Telegram: @abazizi
• E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.