به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه سازمان شخصیت کرنبرگ (2002)

پرسشنامه سازمان شخصیت کرنبرگ (2002)

پرسشنامه سازمان شخصیت کرنبرگ (2002)

 Moudsley Obsessive Compulsive Inventory (MOCI)

شخصيت هر انسان تعيين کنندة ميزان موفقيت و خشنودي او از زندگي است. در واقع، شخصيت مي تواند امکان پيشبيني آنچه را که شخص در موقعيتي خاص انجام خواهد داد، فراهم کند. در نتيجه مي توان گفت که وضعيت سلامت کلّي هر فردي، تحت تأثير شخصيت وي و شخصيت اطرافياني است که با وي در تعامل هستند.

همواره رويکردهاي مختلفي سعي در تبيين شخصيت و مؤلفه هاي آن داشته اند. کرنبرگ در نظريه اش در خصوص سازمان شخصيت، معتقد است که شخصيت يک ساختار نسبتاً پايدار از روابط موضوعي دروني شده است. کرنبرگ شخصيت را در  3سطح ساختاري و باليني متمايز کرده است. اين متمايزسازي بر مبناي کيفيت عملکرد «من» و روابط موضوعي دروني شده انجام گرفته است. کرنبرگ سازه هاي چند بعدي از قبيل روابط موضوعي، مکانيزم هاي دفاعي و هويت را به هم پيوند زده است.

پرسشنامه سازمان شخصیت توسط کرنبرگ (2002) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 37 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه زیر مقیاس های آزمونگری واقعیت، دفاع های روان شناختی نخستین و سردرگمی هویت از سازمان شخصیت را مورد سنجش قرار می دهد.

به همراه 5 مقاله پایه رایگان

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.