به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه روابط اجتماعی در مکان کاری مادسون و همکاران(2005)

0

پرسشنامه روابط اجتماعی در مکان کاری مادسون و همکاران(2005)

در محیط متغیر امروزی که تکنولوژی و شبکه های ارتباطی روز به روز در حال پیشرفت هستند، سازمان ها به طور مداوم برای بقا در محیط با چالش های مانند رقابت، توسعه، عدم ثبات، ادغام و بازسازی مجدد فرایندهای کاری رو به رو می شوند. این نیروها موجب میشوند که سازمان ها استراتژی، ساختار، سیاست ها، عملیات، فرایندها و فرهنگ خود را مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار دهند. در این وضعیت، تغییر سازمانی اجتناب ناپذیر است. تغییر سازمانی یکی از مهمترین موضوعات برای بقای سازمان است و در حقیقت فرایندی است که عملکرد بهینه سازمانی را به سمت شرایط ایده آل موجب می شود. بیشتر مطالعاتی که در مورد آمادگی برای تغییر بر عوامل فردی، روانی، کاری، محیطی و فرهنگی متمرکز بودهاند، درحالیکه یک جنبه مهم در آمادگی برای تغییر، تعهد و روابط کارکنان در محیط کاری می باشد و در تحقیقات انجام شده این امر تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.

پرسشنامه روابط اجتماعی در مکان کاری توسط مادسون و همکاران (2005) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 10 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد. این پرسشنامه تک مولفه می باشد.

1 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.