به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005 ) Spiritual Leadership Scale

0

پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005 )

Spiritual Leadership Scale

مدافعان معنویت در محیط کار، اظهار می دارند که : معنویت در محیط کار افراد را به روحی واحد و بی همتا تبدیل می کند تا آن ها احساس تعالی و اشتراك را در محیط کار تجربه کنند . رهبری معنوی، انگیزش و الهام بخشی کارکنان را از طریق چشم اندازی متعالی و فرهنگی مبتنی بر ارزشهای نوع دوستی (فرای و مادرلی، 2006) در بر می گیرد که نتیجۀ آن کارکنانی با انگیزه تر، متعهد تر و بهره ورتر می باشد رهبری معنوی از طریق چشم انداز، ایمان و عشق به نوع دوستی بنیانی محکم برای انگیزش درونی از طریق تبیین هدف و مشارکت در فعالیت ها را ایجاد می کند تا از این طریق به نیازهای سطوح بالاتر افراد از قبیل (فرای ، 2003)  خود شکوفایی پاسخ می دهد و احساس استقلال، رقابت و وابستگی فراهم می کند.

رهبری معنوی بر اساس مدل انگیزش درون سازمانی فرای، ویتوچی و کدیلو (2005) توسعه یافته است که ترکیبی از چشم انداز، عشق به نوعدوستی، عضویت، تعهدسازمانی و بازخورد عملکرد رهبر می باشد.

تئوری علّی رهبری بر مبنای الگوی انگیزه درونی که بینش و بصیرت ، ایمان و امید و عشق به نوع دوستی و تئوری های معنویت محیط کاری و بقاء معنوی را با یکدیگر تلفیق می کند تدوین شده است.

پرسشنامه رهبری معنوی دارای 16 سوال و دارای 5 مولفه چشم انداز ،  نوع دوستی ، عضویت ، تعهد سازمانی،  بازخورد عملکرد می باشد .

همراه  6 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.