به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه رهبری مشارکتی کارتون(2010)

0

پرسشنامه رهبری مشارکتی کارتون(2010)

رهبری مشارکتی سبکی از رهبری است که تمامی  اعضای یک گروه در تعیین هدف های اصلی سازمان و توسعه استراتژی ها و رویه ها برای رسیدن به این هدف ها، نقش مؤثر ایفا می کنند. رهبر مشارکتی به عنوان یک تسهیل کننده، چشم انداز و ارزش های سازمانی را با زیردستان خود سهیم می کند.

پرسشنامه رهبری مشارکتی توسط کارتون (2010) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 25 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار بعد مشارکت، عدالت، پاسخگویی و مالکیت را مورد سنجش قرار می دهد،

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.