به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه رضایت مشتری سیلر و همکاران(2013)

0

پرسشنامه رضایت مشتری سیلر و همکاران(2013)

رضایتمندی مشتریان واژه ای است که اغلب در مباحث مربوط به بازاریابی مطرح میباشد. رضایتمندی مقیاسی است از اینکه چطور محصولات و خدمات توسط یک سازمان برای مشتریان فراهم می آید. رضایتمندی مشتری به عنوان تعداد و یا درصدی از کل مشتریان که در تجارب خود با یک شرکت احساس رضایت می نمایند تعریف می شود. در تحقیقی که بر روی 200نفر از مدیران بازاریابی صورت گرفت.  درصد ایشان بیان نمودند که رضایتمندی مشتریان مبحث بسیار مهمی در مدیریت و نظارت های سازمانی می باشد. بنابراین مدیریت مؤثر رضایتمندی مشتریان برای سازمان ها بسیار ضروری می باشد. برای توانا شدن سازمان ها در این امر، شرکت ها نیازمند مقیاس های مطمئن و معرف برای رضایتمندی می باشند. در تحقیقات راجع به رضایت مندی مشتریان شرکت ها عموماً از مشتریان خود درباره اینکه آیا محصول و یا خدمات ایشان توانسته است انتظاراتشان را عملی سازد پرسیده می شود. بنابراین انتظارات عامل مهمی در مباحث مربوط به رضایتمندی میباشد (فاریس و همکاران، (2010. تامپسون در مقاله ای با عنوان “هفت مرحله برای رضایت مندی مشتریان”، به بررسی مراحل مختلف رضایت مندی مشتریان پرداخته است. وی بیان می دارد که این حقیقتی است که هیچ کسب وکاری بدون مشتری وجود ندارد. در صنایع مختلف می بایست بصورت نزدیکی با مشتریان در تماس بود تا اینکه مطمئن شوید می توانید نیازمندی های مشتریان را مدیریت نمایید. خدمات مشتریان به علت تأثیر حیاتی که در اثر ایجاد ارتباطات نزدیک با مشتری ایفا می نماید، دارای اهمیت حیاتی می باشد. این امر طی مراحلی قابل قابل حصول میباشد که عبارتند از: تشویق نمودن به ایجاد مذاکرات چهره به چهره؛ پاسخگویی سریع به پیام های مشتریان و مطلع نمودن ایشان؛ایجاد ارتباط دوستانه و نزدیک با مشتری؛ ایجاد یک سیاست تعریف شده و مشخص برای خدمات مشتریان؛ توجه کردن به جزئیات (مانند ویژگیهای شخصی مشتریان ). (تامپسون ، 2002).

پرسشنامه رضایت مشتری توسط سیلر و همکاران (2013) در راستای خدماتی بانکی طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 6 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این پرسشنامه تک مولفه می باشد.

همراه  2 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.