به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه رشد حرفه ای آكفيلت و كوت(2005)

0

پرسشنامه رشد حرفه ای آكفيلت و كوت(2005)

در ادبیات مدیریت منابع انسانی موضوع رشد حرفه اي کارکنان اهمیت ویژه اي دارد. برنامه ریزي براي ارتقا و رشد حرفه اي (شغلی) در واقع کوششی منظم براي استفاده منطقی از استعدادهاي افراد سازمان در پاسخگویی به تقاضاي محیط و فراهم کردن زمینۀ مناسب براي دستیابی به اهداف سازمان است(نورشاهی، 1393). جزنی (1388) معتقد است که در مدیریت منابع انسانی به طور خاص، موضوع رشد حرفه اي کارکنان و جلوگیري از فرسودگی شغلی آنها اهمیت ویژه اي دارد. موضوع رشد حرفه ای کارکنان اولین بار توسط گاردنر (2000) مسئول رشد حرفه ای در دانشگاه یورک مورد استفاده قرار گرفت. پژوهشگرانی که در زمینه رشد حرفه ای بررسی کرده و الگوهای رشد حرفه ای را تدوین کرده اند تعاریف متفاوتی از آن دارند. رشد حرفه ای کارکنان فرایند مداومی است که به بهبود عملکرد کارکنان در زمینه استانداردهای آموزشی و شهروندی منجر می شود و  ظرفیت تمامی کارکنان را در راستای یادگیری مادام العمر افزایش می دهد(جهانیان و قدسی، 1393). به عبارت دیگر رشد حرفه ای کارکنان در یک مفهوم وسیع به رشد افراد در نقش حرفه ای آنان اشاره می کند(شاه پسند، 1389).

پرسشنامه رشد حرفه ای توسط آكفيلت و كوت(2005)طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 5 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه توسط جهانیان و قدسی(1393) اعتباریابی شده است.

همراه  4مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.