به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه رابطه والد- کودک پیانتا(1994)

پرسشنامه رابطه والد- کودک پیانتا(1994)

پرسشنامه رابطه والد- کودک پیانتا(1994)

برای بهبود ویژگی های کودکان (از جمله کودکان استثنایی( رویکردهای آموزشی و درمانی مختلفی از جمله بازی درمانی وجود دارد. رویکردهای گذشته بازی درمانی در مورد کودکان عمدتا متمرکز بر خود کودکان بود، اما اخیرا گرایش زیادی به سمت کاهش مشکالت کودکان از طریق کاهش مشکالت والدین و استفاده از درمانهای خانواده محور است که یکی از این روشها، روش تعامل والد- کودک است . این روش توسط Eyberg در سال 1333 و بر اساس سبکهای فرزندپروری و رویکردهای رفتار درمانی، بازی درمانی، یادگیری اجتماعی و نظریه دلبستگی شکل گرفته و به والدین آموزش میدهد برای تقویت رابطه والد- کودک با کودکان با گرمی و توجه مناسب تعامل داشته باشند . آموزش تعامل والد- کودک یکی از برنامهه ای رفتاری آموزش والدین است که در آن دو دسته مهارت در دو مرحله متوالی آموزش داده می شود. در مرحله تعامل کودک محور، والدین استفاده از مهارت های رایج بازی را به منظور ارتقای ارتباط والد- کودک می آموزند و در مرحله تعامل والدمحور، والدین برای افزایش فرمان پذیری و کاهش رفتارهای مخل کودکان مهارت هایی را یاد می گیرند.

پرسشنامه رابطه والد- کودک توسط پیانتا (1994) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 33 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه عامل تعارض، نزدیکی و وابستگی را مورد سنجش قرار می دهد.

به همراه 4 مقاله پایه رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.