پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه ذهن آگاهی براون و رایان MAAS

پرسشنامه ذهن آگاهی- براون و رایان MAAS

Mindful Attention Awareness Scale

ذهن آگاهي به معناي توجه كردن به شیوه اي خاص هدفمند در زمان حال و خالي از قضاوت است (کابات زین،2002).  تعاریف بالیني از ذهن آگاهي در اكثر موارد شبیه به تعریف بودایي آن است؛ زیرا این تعاریف با مفهوم سازي بودا همسو است (بیشاپ،2002). البته با وجود اینکه هرگاه صحبت از ذهن آگاهی به میان می‌آید، ذهن بیشتر افراد ریشه تاریخی آن را به بودایی‌ها نسبت می‌دهد (کاردازیاتو،2005). ولیکن شاید بتوان این را گفت تاریخچه ذهن آگاهی به نظریه امام فخر رازی بازگشت دارد که موضوع تصور بدون تصدیق (یا قضاوت) را مطرح کرد (یونسی و رحیمیان بوگر،1386).

پیام اصلی برنامه ذهن آگاهی این است که همه افراد  (چه بیماران و چه تسهیل گران) غالباً درگیر جریان افکار و احساسات مرتبط با گذشته، حال و آینده هستند. افراد اغلب «زنده بودن در زمان حال» را «با بودن درجایی دیگر» از لحظه‌ها و انتخاب‌هایی که در پیش روی دارند آگاه تر می‌شوند. در برنامه ذهن آگاهی، کنترل توجه یاد گرفته می‌شود و چون آن نوعی مهارت کلی است، برای یادگیری آن‌ها به حضور افکار و احساسات منفی نیازی نیست. این مهارت‌ها می‌توانند در تجارب روزمره مورد تمرین واقع شوند این روش به خوبی با هدف پیشگیری از عود سازگار است، زیرا اساساً به روشی نیاز بود که وقتی بیماران افسرده نیستند، از آن استفاده کنند. به علاوه، روشی مناسب برای حفظ یادگیری جدید است و برای بیماران افسرده بهبود یافته خیلی مناسب است ماه‌ها با حتی سال‌ها بعد رخ دهد، حفظ می‌کند (سگال، ویلیامز و تیزدل،2002).

كبات زین (1982)، در اولین مطالعه‌اش اثر ذهن آگاهی را بر روی بیماران مبتلا به درد مزمن با استفاده از مراقبه نشستن امتحان کرد که غالباً شامل دوره‌های وسیع نشستن بدون حركت می‌باشد. اگرچه یك وضعیت نسبتاً آرامش یافته اي ایجاد می‌شود، اما عدم تحرك طولاني می‌تواند منجر به ایجاد درد در عضلات و مفاصل شود. در دستورالعمل‌هایی كه به مراجعان در مراقبه داده می‌شود، تأكید می‌گردد كه وضعیت خود را براي رهایي از درد تغییر ندهند، بلكه در عوض مستقیماً توجه دقیقي بر حس‌های درد داشته باشند و با نگرش بدون قضاوتي به این حس‌ها توجه كنند؛ همچنین شناخت‌ها (این غیرقابل تحمل است)، هیجانات (اضطراب، خشم) و کنش‌هایی (تغییر وضعیت) كه غالباً با حس‌های درد همراه هستند را مورد توجه دقیق و پذیرش قرار دهند. اعتقاد بر این است كه توانایي مشاهده بدون قضاوت، حس‌های درد و پریشاني همراه با درد را كاهش می‌دهد.

مقیاس  MAAS[1] یک آزمون 15 سوالی است که براون و ریان[2] (2003) آن را به منظور سنجش سطح هشیاری[3] و توجه[4] نسبت به رویدادها و تجارب جاری در زندگی روزمره ساختند. سوال های آزمون سازه ذهن آگاهی[5] را در مقیاس شش درجه ای لیکرت (از نمره یک برای «تقریبا همیشه» تا نمره شش برای «تقریبا هرگز») می سنجد. این مقیاس یک نمره کلی برای ذهن آگاهی به دست می دهد که دامنه آن از 15 تا 90 متغیر بوده و نمره بالاتر نشان دهنده ذهن آگاهی بیشتر است.

همراه  26 مقاله رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

[1]Mindful Attention Awareness Scale

[2]-Brown and Ryan

[3]-Awareness

[4]-Attention

[5]-Mindfulness

پرسشنامه مدیریت زمان با 18 مولفه (رایگان)

نوشته

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عکس العمل مردان و زنان در مقابل خشونت همسر

نوشته

اعتبار سنجی پرسشنامه چیست؟ و چه روش هایی دارد؟

نوشته

بیگانگی شغلی: چرا اهمیت ارتباط با کار به تضاد با زندگی شخصی رشد می‌کند؟

نوشته

پرسشنامه اعتماد برند – چینومونا (2016) و لاروچ و همکاران (2012)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *