پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه خودکارآمدی محمود و باکر(2016)

پرسشنامه خودکارآمدی محمود و باکر(2016)

خود کارآمدی، سازه اصلی تئوری اجتماعی و شناختی بندورا می باشد. در این دیدگاه رفتار انسان تحت تاثیر عوامل محیطی و فرایندهای شناختی است. این فرآیندهای شناختی باعث شکل گیری ادراکات و انتظارات فرد از کارآمدی خود می گردد(پاجاریز ، 2002 0 خودکارآمدی اغلب حسی از خودمختاری و مهارت در محیط است (مورفی و مورفی ، 2006) که اعتماد کلی فرد را برای انجام موفقیت آمیز یک تکلیف فراهم می‌نماید(هاموند ، 2005). بندورا (2001) خودکارآمدی را به عنوان ارزیابی فرد از توانایی هایش به منظور انجام موفقیت آمیز یک مجموعه اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف می داند ( زاجاکوا و لینچ ، 2005). این ارزیابی ها بر بسیاری از جنبه های زندگی مانند اهداف، تصمیم گیری ها، میزان تلاش برای انجام تکلیف، پشتکار در رویارویی با چالش ها، الگوی مثبت یا منفی تفکر و به صورت کلی بر چگونگی رفتار، تفکر و احساس اثر می گذارد (حجازی، فارسی نژاد و عسکری، 1368). ازسوی دیگر بندورا معتقد است که، باورهای خودکارآمدی بر ادراکات شخص از عملکرد خود مبتنی است (کرت، دویار و کالیک ، 2011) این باورها بر میزان صرف انرژی برای انجام فعالیت ها و میزان مقاومت در برابر موانع اثرات مستقیم دارد (فرلا و والک، 2009) ( به  نقل از قنبری طلب و  شیخ الاسلامی ، 1394).

پرسشنامه خودکارآمدی توسط محمود و باکر (2016) طراحی و اعتباریابی شده است، پرسشنامه شامل 9 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت و تک مولفه ای  می باشد.

همراه با 3 مقاله پایه رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.