پرسشنامه خودکارآمدی دانش اموز جینک و مورگان (1999) MJSES

پرسشنامه خودکارآمدی دانش اموز جینک و مورگان (1999) MJSES

زیمرمن (1995)  معتقد است که دانش آموزان موفق کسانی هستند که انگیزه، شناخت، محیط و رفتارشان را تنظیم می کنند، آنها افراد خودکارآمدی هستند که می توانند بر فرآیند یادگیریشان نظارت کنند.

دستیابی به خودکارآمدی در دوره نوجوانی زیربنای دستیابی به خودکارآمدی در بزرگسالی است و به فرد کمک میکند بتواند در بزرگسالی از پس تکالیفی چون ازدواج، همسری، پدری و مادری، وظایف و ارتقای شغلی برآید. از آنجا که بسیاری از دانش آموزان در طول تحصیل خود احساس خودکارآمدی نمیکنند بنابراین یادگیری آنها سرشار از احساسات حقارت و بیکفایتی است. بنابراین اهمیت دارد تا ما به نوجوانان در کسب و افزایش خودکارآمدی کمک کنیم تا آنان بتوانند هم برای دوره بعدی زندگیشان آماده شوند و در آینده در مشاغل و در فعالیت های گوناگون جامعه افرادی لایق و کارآمد باشند که به خوبی از عهده وظایف و تکالیف خود برمیآیند و هم بتوانند دورهی پرتلاطم و مشکل نوجوانی خود را براحتی و موفقیت سپری نمایند.

این پرسشنامه توسط مورگان و جینک  (1999) طراحی شده که دارای 30 سوال و سه خرده مقیاس استعداد، بافت و کوشش است.

همراه با  4  مقاله پایه ای رایگان

70,000 ریال – خرید

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.