پرسشنامه استاندارد, پرسشنامه روان شناسی, پرسشنامه های مدیریتی

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی بندورا

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی بندورا

موفقیت در عملکرد مدرسه به مجموعها ی از توانايی ها و ظرفیت های شخصی مانند انگیزه، خودتنظیمی و مهارت های شناختی بستگی دارد ).  در چارچوب نظريه ی شناختی – اجتماعی، باورهای خودکارآمدی، انديشه، انگیزش و رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می دهد (بندورا، 2006). باورهای خودکارآمدی به صورت قضاوت فرد از قابلیت های خود جهت تکمیل يک فعالیت خاص با توجه به مهارت های وی تعريف شده و به عنوان وجود فعالیتی خاص توصیف می شود.  دانش آموزان با خودکارآمدی بالا وقتی با چالش مواجه می شوند، بسیار مقاوم و مصر هستند. در حالیکه دانش آموزان با خودکارآمدی پايین زود کناره گیری می کنند (رضایی، 1396).

پرسشنامه ای که بندورا برای سنجش خودکارآمدی پنداری ساخته است شامل 55 گویه است که خودکارآمد پنداری را در شش زمینه می سنجد که عبارتند از:

1-  خودکارآمدی پنداری از نظر موفقیت تحصیلی؛ 2 – خودکارآمدی پنداری در زمینه خودنظم دهی به یادگیری؛ 3-خودکارآمدی پنداری در زمینه فعالیت های فوق برنامه؛ 4 – خودکارآمدی پنداری در زمینه برآوردن انتظارات دیگران؛ 5 – خودکارآمدی پنداری در زمینه خودنظم دهی انگیزشی؛ 6 – خودکارآمدی پنداری در زمینه ی استحکام خود

همراه  3 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

سفارش تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد. نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos نرم افزارهای کیفی: Maxquda- NVivo تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower Mobile : 09102194672 Telegram: @abazizi E-mail: abazizi1392@gmail.com
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.