به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995)

0

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995)

سلامت  یکی از نگرانی هاي اصلی بشر است. در سال هاي گذشته، سلامت را با فقدان بیماري جسمانی برابر می دانستند اما در دهه هاي اخیر با پیشرفت فناوري و تغییر در شیوة زندگی افراد، تعریف سلامت ارتقا یافته است.  عوامل فردي و اجتماعی گوناگونی در داشتن احساس بهزیستی تأثیرگذارند. از جمله عوامل فردي مؤثر، می توان به خودتنظیمی  اشاره کرد. روان شناسان و پژوهشگران شناختی – اجتماعی از جمله بندورا از دهه 60 سازة خودتنظیمی را مطرح کردند (کدیور،1383).  این سازة نسبتاً جدید در سرتاسر جهان بحث هایی را در خصوص ایجاد تغییرات مدارس به وجود آورده است. خودتنظیمی به معنی افکار، احساسات و اعمال خودانگیخته اي است که به منظور دستیابی به اهداف شخصی طراحی می گردد و به صورت چرخه اي در آن انطباقه ایی ایجاد می شود.

پرسشنامه 14سوالی بوفارد ، بوریس ورت، وزیو و لاروشه[1] (1995) ابزاری است برای سنجش خودتنظیمی که بر اساس نظریه شناختی –اجتماعی بندورا طراحی شده است. سوالات این پرسشنامه در مقیاس لیکرت بوده و دو عامل راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی را می­سنجد.

همراه  2 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 


[1] – Bouffard, Boisvert, Vezeau, & Larouche

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.