به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه خودبازداری ( SRS ) وینبرگر و شوارتز ( 1990)

0

پرسشنامه خودبازداری ( SRS ) وینبرگر و شوارتز ( 1990)  

The self-restraint scale

یکی از مباحث مهم در خصوص هیجانات، مفهوم خود کنترلی  و خود بازداري  به عنوان مولفه هاي فراشناختی است که به توانایی مدیریت و اداره هیجانات و کنترل تکانه هاي خود اشاره دارد که در نهایت این عمل منجر به« خود تعدیلی » می گردد (مجد تیموري، 1386 ).  مهارت کنترل عواطف و هیجانات اثرات گوناگونی در جنبه هاي مختلف زندگی فرد، تعاملات میانفردي، بهداشت روان و سلامت فیزیکی و جسمی انسان دارد. این در حالی است که بسیاري از صاحب نظران این نکته را خاطر نشان کرده اند که صفت بارز نوروزها و پیسکوزها کاهش تظاهرات عاطفی وهیجانات می باشد ( مولوي، 1386 ).

مقیاس خودبازداری، یک پرسشنامه 30 عبارتی است که میزان بازداری هیجانی و توانایی فرونشانی خشم را مورد ارزیابی قرار می دهد. این پرسشنامه دارای 4 زیر مقیاس است. زیر مقیاس های این آزمون که سازه های مشابه امام مجزایی هستند. عبارتند از فرونشاندن خشم، کنترل تکانه، مراعات دیگران و مسئولیت پذیری است. این آزمون در سال 1990 توسط وینبرگر[1] و شوارتز[2] تهیه شده است و یکی از مقیاس های پرسشنامه ی سازگاری وینبرگ به شمار می رود ( آدامز، 2000).

همراه با  4  مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

[1] – weinberger

[2] – schwartz

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.