به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه حل مسئله پارکر

0

پرسشنامه حل مسئله پارکر

براي بسیاري از افراد، زندگی مملو از رویدادهاي فشارزا می باشد، اما نکته مهم، نحوه پاسخ دهی افراد به مشکلات است که چگونه آنها مهارت مقابله و حل مسأله خویشتن را ارزیابی نموده و در قبال ، مشکلات، گرایش یا اجتناب دارند. حل مسأله تحت عنوان فرایندهاي رفتاري و شناختی پیچیده با هدف سازگاري با چالش هاي درونی و بیرونی تعریف می گردد. تري فینگر، سلبی و اسکات (2008 ) حل مسأله را تفاوت هاي فردي پایدار در  شیوه هاي ترجیحی که افراد در رویارویی با مسائل به کار می گیرند، تعریف نمود که البته یافتن راه حل مسأله نیازمند دامنه اي از مهارت هاي شناختی مشتمل بر تفسیر اطلاعات، برنامه ر یزي، حافظه روش شناسانه، کنترل نتایج و تلاش براي تفسیر نتایج می باشد. راه حل ها و پاسخ هایی که تولید می نماییم و تصمیماتی که اتخاذ می کنیم نه تنها یک موفقیت خاص را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه به طور بالقوه بر پیشرفت شخصی، اجتماعی و جهت گیري ما در زندگی هم تأثیر بسزایی دارد (زارع و برادران ،1393) .

 این پرسشنامه دارای 20  گویه است، این مقیاس چهار مؤلفه حس کردن، شهود، احساس و تفکر را در مقیاس 5 درجه ای لیکرت مورد ارزیابی قرار می دهد. هر زیر مقیاس دربرگیرنده 5 سوال می باشد.

همراه  3 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com
خرید از فروشگاه

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.