پرسشنامه تیپ شخصیتی(MBTI)

پرسشنامه تیپ شخصیتی(MBTI)

روانشناسان صنعتی – سازمانی با ارزشیابی شخصیت، مناسب ترین افراد را برای پست های سازمانی انتخاب می کنند. با شناخت تیپ های مختلف شخصیتی می توان به راحتی شخصیت افرادی که وارد سازمان می شوند را شناسایی نمود، روابط و تعاملات آنها را در سازمان، نیازها، علایق و رفتار سازمانی آنها را در آینده پیش بینی نمود. با آگاهی از تیپ های شخصیتی می توان کنترل بسیاری از امور را در دست گرفت. به اعتقاد «دان روسو» شخصیت مفهومی است فرضی و نمی تواند به تنهایی، یعنی خارج از آنچه بین افراد می گذرد، در نظر گرفته شود. تیپ های شخصیتی چارچوب هایی کلی هستند که در هریک مجموعه ای از ویژگی ها نهفته است. با وجود اینکه خصوصیات انسانی منحصر بفرد است، اما هر کس ویژگی های زیادی از یک تیپ شخصیتی را دارد. هیچ انسانی در قالب یک تیپ شخصیتی خاص جای نمی گیرد بلکه رگه هایی از تیپ های دیگر را نیز دارد. با وجود این میانگین ویژگی های شخصیتی هر فرد او را در یک تیپ شخصیتی جای می دهد. با کمک تیپ های شخصیتی می توان شباهت ها و تفاوت های خود و دیگران را شناخت ( اسدی و اکبری دیباور، ۱۳۹۱). این آزمون یک آزمون روانشناسی برای تعیین تیپ های شخصیتی است که از دهه ۱۹۴۰ تا به حال مورد استفاده قرار می گیرد.این آزمون در پایه گذاری شیوه های مختلف آزمون های روانشناسی که امروزه کارفرمایان برای استخدام کارمندان از آنها استفاده می کنند نقش مؤثری داشته است. این آزمون ۸۷ سوال دارد. این آزمون بر مبنای نظریه تیپ شناسی یونگ ساخته شده و شانزده تیپ ترکیبی شخصیت را مورد ارزیابی قرار می دهد. آزمون MBTI از چهار مقیاس درون گرایی برون گرایی (EI)، حسی شهودی (SN)، تفکری عاطفی (TF) و قضاوتی ادراکی (JP) تشکیل شده که هر مقیاس به صورت دو قطبی می باشد

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.