پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه توانمندی های منش(VIA-IS) یا ارزش های فعال در عمل سلیگمن و پترسون (2004)

پرسشنامه توانمندی های منش(VIA-IS)  یا ارزش های فعال در عمل سلیگمن و پترسون (2004)

توانمندی های شخصیتی به عنوان اجزاء روان شناختی یا فرآیندهایی که با رشد و ارتقاء فضیلت ها مرتبط است. توانمندی های شخصی اغلب با معنا دهی ریشه ای به شادی با مذهب، سپاس و قدردانی، امیدواری، تمایل/رغبت و کنجکاوی مرتبط است. تمایلات، کنجکاوی، امیدواری، ثبات قدم و دیدگاه ها، اغلب درگیری ریشه ای با شادی دارد و آنهایی که اغلب در مسیر لذت بخش شادی قرار دارند، اغلب با شوخ طبعی، رغبت، امید، هوش اجتماعی و عشق همراه است، توانمدی های شخصیتی افراد را قادر می سازند تا عملکرد بهتری داشته باشند و زندگی رضایتمند و خوبی داشته باشند (کریمی زاده و همکاران، 1395).

آزمون ارزش های فعال در عمل در سال 2004 توسط پترسون و سلیگمن به منظور سنجش توانمندی های (نقاط قوت( شخصیتی افراد ساخته شد. این آزمون شش فضیلت جهانی: خرد، انسانیت، شجاعت، عدالت، میانه روی و تعالی که در همه ادیان و مذاهب به آنها اشاره شده و 24 توانمندی شخصیتی یعنی: کنجکاوی، علاقه به یادگیری، روشن فکری، خلاقیت، هوش اجتماعی، روشن بینی، شهامت، پشتکار، تمامیت، مهربانی، عشق، شهروند، بی طرفی، رهبری، خودتنظیمی، احتیاط، تحسین، زیبایی، قدردانی، امید، معنویت، فروتنی، شوخ طبعی، زنده دلی و بخشش را مورد ارزیابی قرار می دهد. هر کدام از شش فضیلت از مجموعه ای از این توانمندی های رفتاری تشکیل یافته اند. این پرسشنامه دارای 24 گویه است و سـطح اندازه گیری این پرسشنامه فاصـله اي و در قالب سوالات بسته پاسخ با مقیاس  5 درجه ای  لیکرت طراحی شده است.

همراه  8 مقاله رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

2 فکر می‌کنند “پرسشنامه توانمندی های منش(VIA-IS) یا ارزش های فعال در عمل سلیگمن و پترسون (2004)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *