به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه تعهد شغلی بر اساس مدل بلاو و بل (1989)

0

پرسشنامه تعهد شغلی بر اساس مدل بلاو و بل (1989)

امروزه مـديريت بـه عنوان حرفه و تخصصي مطرح مي شود كه اجراي آن مستلزم دانش و تجربه است.
مطالعه دانش مديريت نشان مي دهد كه انديشه تعهـد يكـي از موضـوعات مهـم در مباحـث مربـوط بـه مـديريت و رهبـري سـازمان هـا اسـت. ايـن انديـشه، يكـي از ارزش هاي اساسي است كه سـازمان مـي توانـد بـر آن متكـي باشـد و كاركنـان را براساس مـلاك تعهـد ارزشـيابي كنـد. امـروزه سـازمان هـا بـه متعهـد نگـه داشـتن كاركنان خود با سازمان بسيار علاقه مند هـستند. پـژوهش هـا نـشان داده اسـت كـه كاركنان متعهد از عملكرد بهتري برخوردار بوده و بـه احتمـال كمتـري سـازمان را ترك مي كنند و با سهولت بيشتري در رفتارهاي مدني- سازماني درگير مي شـوند.

پرسشنامه تعهد شغلی توسط بلاو و بل (1989)، طراحی و تنظیم شده است. دارای 40 عبارت است و چهار مولفه وابستگی حرفه ای، وابستگی سازمانی،  پای بندی به ارزش های کاری و مشارکت شغلی را مورد سنجش قرار می دهد.

به همراه 3 مقاله رایگان

[purchase_link id=”22032” text=”خرید” style=”button” color=”green“]

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.