به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه تصویر ذهنی از خدا کلاین(1993)

0

از دیرباز در روان‌شناسی به موضوع مذهب توجه شده است. نخستین‌بار ویلیام جیمز در اثر خود با عنوان «انواع تجارب معنوی در انسان» به موضوع مذهب پرداخته است . روان‌شناسی دینی با رویکردهای علمی به بررسی رابطه باورهای مذهبی با متغیرهای دیگر روان‌شناختی و جامعه شناختی پرداخته است.

یکی از متغیرهای روان‌شناختی که جایگاه ویژه‌ای در روان‌شناسی دینی به خود اختصاص داده است، دلبستگی به خداوند است.

برادشاو، الیسون و فلانلی دریافتند که بین تصویر ذهنی مثبت از خدا و اضطراب رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در حقیقت افراد با دلبستگی ایمن به خدا، اضطراب، تنهایی، افسردگی و سطوح کم آشفتگی‌های روان‌شناختی را نشان می‌دهند. افرادی که دلبستگی ایمن به خدا دارند. برای خود ارزش قائل هستند. می‌دانند که خداوند با وجود اشتباهاتشان، آنان را دوست ‌دارد.

الگوی درونی که از خدا دارند، خدای پذیرنده، در دسترس، کمک‌کننده و جواب‌دهنده به خواست‌ها و دعاهای آنان است. کرک پاتریک بر این باور است که دلبستگی مضطرب‌اجتنابی با خدا در نهایت سبب بی‌اعتقادی، لامذهب‌شدن و ارتداد فرد می‌شود. دلبستگی ایمن به خدا به طور معکوس با ناراحتی ارتباط دارد. در صورتی که دلبستگی اضطرابی به خدا و وقایع استرس‌آور زندگی به طور مثبت با ناراحتی ارتباط دارد.

تصور از خدا یک متغیر پیچیده روان شناختی است که نیاز به تعریف روشن تر و عملیاتی تری دارد. به نظر می رسد که تصور از خدا یک پدیده چند بعدی یا چند متغیری است، که تحت حیطه وسیع تری به نام دین قرار دارد.

در روان شناسی سطوح اعتقاد به خدا، بر نگرش افراد به مفاهیم زندگی و رفتارهای متنوعی از انتخاب دوست و شریک زندگی تا مصرف مواد و رشد اختلالات روان شناختی و انحرافات اجتماعی تأثیرگذار می باشد.

لارنس سازه مفهوم خدا را به عنوان راهی برای تشخیص بین فهم های متفاوت از خدا عنوان کرد. او معتقد است که مفهوم خدا مفهومی شناختی از خداست.

که رشد هر دوی این مفاهیم به طور همزمان، اما از طریق فرآیندهای روانشناختی و بین فردی متفاوتی رخ می دهد (اسپلیکا و همکاران، 2003).  

پرسشنامه تصویر ذهنی از خدا توسط کلاین(1993)طراحی و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه شامل 27 گویه بسته پاسخ است. بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد. پرسشنامه سه مولفه حضور خدا در زندگي، مراقبت خداوند و تصور منفي از خدا را مورد سنجش قرار می دهد.

خرده آزمون های حضور خداوند در زندگی و مراقبت خداوند با هم ترکیب شده و مقیاس تصور مثبت از خدا را تشکیل داده اند.

بنابراین در نهایت پرسشنامه از دو مقیاس اصلی تصور مثبت از خدا و تصور منفی از خدا تشکیل شده است.

همراه 3 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.