به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه تحریف های شناختی – الیس( 1998 ) – اعتبار سنجی شده عبداله‌زاده و سالار (1389 )

0

پرسشنامه تحریف های شناختی – الیس( 1998 ) – اعتبار سنجی شده عبداله‌زاده و سالار (1389 )

سازه تحریف شناختی را آرون تی‌بک و آلبرت الیس معرفی کرده‌اند و به طور کلی به عنوان استدلال‌های غلطی تعریف می‌شود که نقش مهمی در بروز بسیاری از اختلالات روانی ایفا می کنند. تحریفات شناختی به عنوان اشتباهات منطقی در تفسیر موقعیت‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود که شامل تمرکز انتخابی، تعمیم مفرط، شخصی‌سازی، تفکر فاجعه‌آمیز و تفکر همه یا هیچ است.  نقش مهم تحریفات شناختی در توسعه جدی اختلالاتی مانند افسردگی، اضطراب، درد مزمن، سوء‌مصرف مواد و قمار پاتولوژیک، باعث شده است توجه بیشتر روان‌شناسان و روان‌پزشکان به این تحریفات جلب شود.

با توجه به رویکرد شناختی-رفتاری، افکاری که به عنوان باورهای غیرمنطقی یا تحریف های شناختی[1] در نظر گرفته می شوند به عنوان عوامل مهمی برای ظهور و تداوم رفتارهای ناکارامد و اختلالات روانی به حساب می آیند. سازه تحریف شناختی، توسط آرون. تی. بک و آلبرت الیسمعرفی شده است و بهطور کلی به عنوان استدلالهای غلطی تعریف میشوند که نقش مهمی را در بروز بسیاری از اختلالات روانی ایفا می کنند، به طوری که بیشتر مواقع ما فکر می کنیم که قربانی محیط پیرامونمان هستیم و حوادث بیرونی باعث ناراحتی،افسردگی و مشکلات بین فردی ما می شود،و راهحل رهایی از این روانرنجوریها، حل و فصل و تغییر این وقایع است،ولی شناخت درمانگران،معتقدند نوع تعبیر و تفسیر غلط افراداز این اتفاقات بیرونی باعث هیجانات منفی آنهامی شود. این تعبیر و تفسیر غلط خودکارو تحت عنوان “تحریف ها یا خطاهای شناختی”به ذهن ما خطور می کنند (اسماعیل پور و همکاران، 1393). از آنجایی که بسیاري از مشکلات و هیجانات نامناسب ما از سوي تفکرات نامعقول مان است، آگاهی از این تفکرات براي رهایی از بخش عظیمی از مشکلات و مداخلات موجود در زندگی ضروري است.

این پرسشنامه شامل 20 عبارت است که به سنجش تحریف هاي شناختی مطرح شده توسط الیس( 1998 ) با هدف دستیابی به ابزاري آسان براي آگاهی از تحریفهاي شناختی استفاده شده است و در ایران توسط عبداله زاده وسالار در سال1389 اعتبار سنجی شده است. پرسشنامه حاضر می تواند به عنوان یک ابزار، درخدمت اهداف آموزشی، پژوهشی،بهداشتی درمانی، در رابطه با کار و روابط انسانی،مدیریت وسازماندهی وسیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

همراه  5 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 


[1] – cognitivedistortion

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.