به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه تجدیدنظر شده دو عاملی فرایند مطالعه (R-SPQ-2F) بیگز،کمبر و لیونگ (2001)

0

پرسشنامه تجدیدنظر شده دو عاملی فرایند مطالعه (R-SPQ-2F) بیگز،کمبر و لیونگ (2001)

 یادگیری مفهومی است شامل متغیرهای مختلفی مانند فرایند، محتوا و گستره که با  یادگیرنده و فرایند یادگیری رابطه نشان می دهند (کیسیسی، ساهین و آکتارک، 2009 ).  روانشناسان تربیتی و متخصصان تکنولوژی آموزشی به منظور تقویت ویژگی های کارکردی فرایند یادگیری با استناد به پیشینۀ تجربی موجود بر ضرورت و اهمیت تمرکز بر ابعاد چندگانۀ مرتبط با یادگیری مانند یادگیری خودنظم جویی (شکری، 1393).

این پرسشنامه نسخه تجدیدنظر شده آزمون فرآیند مطالعه بیگز (1987) است که توسط بیگز،کمبر و لیونگ (2001) به منظور سنجش دو رویکرد سطحی و عمیق یادگیری مورد تجدید نظر قرار گرفت. هر کدام از رویکردهای سطحی و عمیق دارای دو خرده مقیاس انگیزه و راهبرد است. دو رویکرد هر کدام 10  سوال و چهار خرده مقیاس نیز هر کدام 5 سوال و در یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای از 1 (هرگز در مورد من صدق نمی کند) تا 5 (همیشه صدق می کند) طراحی شده اند (بیگز، کمبر و لیونگ، 2001).

همراه  3 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.