به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998)

0

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998)

بهزیستی اجتماعی به معنای ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افراد دیگر (نزدیکان و گروه های اجتماعی) است. کیز (2004) مطالعات متعدد ای موضوع را اثبات کرده است که کمیت و کیفیت روابط افراد با دیگران، بر سلامت جسمی و روانی آنها تأثیرگذار است. بهزیستی اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامت، عبارت است از توانایی انجام مؤثر و کارآمد نقش های اجتماعی بدون آسیب رساندن به دیگران، برخی از عوامل اجتماعی، ابعاد مختلف بهزیستی اجتماعی را شکل می دهند که عبارتند از: یکپارچگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و انسجام اجتماعی. پایین بودن میزان بهزیستی اجتماعی در افراد جامعه باعث می شود کنه نتوانند به نحو

مناسب با دیگران ارتباط برقرار کنند و به همیت خاطر دچار نوعی انزوای اجتماعی می شوند

که این خود عاملی است برای کاهش مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، پذیرش اجتماعی و غیره. در این صورت امید افراد نسبت به آیندۀ جامعه کمرنگ  می شود و نقش خود را در پیشرفت جامعه ناچیز می پندارند و از این رو، احساس مسؤولیت پذیری و کارآمدی اجتماعی خود را از دست می دهند.

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی 33 گویه ای توسط کیز (1998)  براساس مدل نظری او از سازه بهزیستی اجتماعی طراحی شده است که معمولاً به عنوان مقیاسی عمومی در روانشناسی سلامت اجتماعی جهت تعیین میزان سلامت و بهزیستی اجتماعی به کار می رود.

این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی و خودگزارش دهی است، مشتمل بر 33 گویه و 5 خرده مقیاس همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی می باشد.

همراه  6 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.