به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه بهزيستي معنوي اسلامي (گلپور و همکاران، 1393)

0

پرسشنامه بهزيستي معنوي اسلامي (گلپور و همکاران، 1393) از نظر مفهومي، بهزيستي معنوي شخصي يعني اينكه فرد توانسته در يك رابطه درونرواني با خود و خالق هستي، بين معنا، هدف و ارزشهاي زندگي خود انسجام و سازگاري برقرار كند. در مقابل، بهزيستي معنوي جمعي يا اجتماعي با تمركز بر عشق، عدالت، اميدواري و ارزشگذاري براي انسانيت در روابط بينفردي بين شخص و ديگران، بهزيستي معنوي فرد را به نحوه ارتباط وي با ديگران گره مي زند. بعد سوم بهزيستي معنوي محيطگراست كه به لذت، مراقبت و پرورش محيط طبيعي اطراف مربوط ميشود. به معناي ديگر، بهزيستي معنوي محيطي احساس يگانگي با طبيعت و نگراني درباره آن را پوشش مي دهد. بنابراين وقتي فرد به مراقبت از محيط اطراف خود ميپردازد، به ارتقاي بهزيستي معنوي محيطي خود كمك مي كند. حوزه چهارم بهزيستي معنوي، يعني بهزيستي متعالي با تعالي يافتگي ارتباطات روانشناختي فرد با نيرويي فرافردي به ويژه خداي متعال پيوند خورده است (گلپور و همکاران، 1393). گلپور و همکاران( 1393) این پرسشنامه را که دارای 10 گویه می باشد، طراحی و اعتبار سنجی کرده اند. به همراه1 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.
50,000 ریال – خرید
style=”text-align: justify;”>

 

برای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید. انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.