به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه (۱۶ سوالی) Family Flexibility short Scale

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی است که  تکوین و پرورش شخصیت  افراد در آن شکل می گیرد، برای این که خانواده بتواند کارکرد های اصلی خود را به خوبی ایفا نماید، لازم است امنیت و آرامش در کانون آن رخنه کند (زارع و سامانی، ۱۳۸۷) و لازمه این آرامش انعطاف پذیری اعضای خانواده است.

مراد از انعطاف پذیری میزان تغییراتی است که درنقش ها، قوانین، کنترل و انضباط خـانوده وجـود دارد.  در  خــانواده های انعطــاف پــذیر، رهبــری و مــدیریت خــانواده  بـه صورت دموکراتیک است و کمتر حالت استبدادی به خـود می گیرد و اعضای جوان تـر خـانواده نیـز در تـصمیم گیـری هـا مشارکت می کنند (جمشیدی، ۱۳۸۷). این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال می باشد و توسط شاکری (۱۳۸۱) طراحی شده است.

همراه با ۷مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

نظرات بسته شده است.