به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس[۱] ( CDI)

پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس[۱] ( CDI)

Children’s Depression Inventory

تـا عـصر حاضر اعتقاد بر این بود که اختلال افسردگی در دوره کودکی بروز نمی کند و یا به شکل پـنهان رخ می دهد.. اما اخیراً درک وسیع تری از ماهیت اختلال افسردگی در متخصصان به وجود آمده و نـسبت بـه ایـن مـسشله ـناخت بیـشتری حاصل شده است. امروزه نظر روان شناسان آن است که شـرایطی مـشابه افـسردگی بزرگسالان، می تنواند در کودکان ظاهر شود و کودکان نیز ممکن است در  سـطوح مختلف تحول، از افسردگی رنج ببرند . بر اسـاس دیـدگاه اخیـر در مورد بهداشت روانی کودکان، وجود افسردگی در همه سطوح تحولی و شـباهت نـشانه هـای  آن بـا نـشانه هـای افـسردگی نوجوانان و بزرگسالان مورد تأیید قرار گرفته است ( دهشیری، ۱۳۸۸ ).

این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی ۲۷ آیتمی است که جهت ارزیابی نشانه های افسردگی در کودکان و نوجوانان استفاده می شود. آیتم های این پرسشنامه که از پرسشنامه افسردگی بک برگرفته شده است هر نشانه ای را که می تواند مختص افسردگی دوره کودکی باشد ارزیابی می کند: به عنوان مثال خلق پایین،خود ارزیابی ضعیف، و مشکلات بین فردی CDI . شامل ۵ خرده مقیاس می باشد که عبارتند از: خلق منفی،مشکلات بین فردی،احساس بیهودگی ، فقدان احساس لذت و عزت نفس پایین. CDI .  با سایر پرسشنامه های مرتبط با افسردگی دوره کودکی و نوجوانی از جمله مقیاس افسردگی نوجوانان رینولدز همبستگی دارد. شمار ی از پژوهش ها نشان دادند که نمره کودکان افسرده به طور معناداری بالاتر از کودکان غیر افسرده در گروه کنترل می باشد.برخی شواهد نیز نشان دادند که این ابزار با وجود اینکه بیشترین کاربرد آن بررسی افسردگی در مطالعات همه گیرشناسی می باشد، به تغییرات نیز حساس است.نسخه ۱۰ آیتمی CDIنیز جهت بررسی وجود یا عدم وجود افسردگی در کودکان تهیه شده است.

آیتم ها بر اساس طبقه بندی۰  )عدم وجود نشانه( تا۲  )وجود نشانه های مشخص( نمره گذاری می کنند. نمره کلی )با دامنه    ۰  تا۵۴ که هر چه نمره فرد بیشتر باشد شدت افسردگی فرد نیز بیشتر خواهد بود. ( با جمع نمرات همه آیتم ها بدست می.) اید)کواس، ۱۹۸۵ ؛ اسماکر و همکاران، ۱۹۸۲).

همراه با ۱مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

[۱]Children’s Depression Inventory (CDI)

نظرات بسته شده است.