به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه استاندارد عدم تعادل تلاش پاداش (ERIQ) (سیگریست و همکاران، 2009)

0

پرسشنامه عدم تعادل تلاش پاداش (ERIQ) (سیگریست و همکاران، 2009)

مدل عدم تعادل تلاش- پاداش (ERI) يكي از مهمترين مدلهايي است كه در اوايل ابداع در تحقيقات پزشكي و بعدها در حوزه رواني و جسمي هم به كار برده شده است . اين مدل بر ساختار دو مؤلفه تلاش و پاداش در كار تأكيد دارد و مبتني بر اين فرض است كه منافع مربوط به محيط كار، به رابطه متقابل و دوجانبه بين تلاش و پاداش در كار وابسته است. عدم تعادل بين ميزان تلاش كاركنان و ميزان پاداشي كه دريافت ميكنند ممكن است منجر به فشار رواني 4منفي و مضر و به دنبال آن نارضايتي در بين آنان شود. مطالعات پيشين نشان داده است كه اثر فشار رواني شغلي با استفاده از مدل عدم تعادل تلاش – پاداش بر سلامت جسماني همچون آسيب هاي بافت سلولي، بيماري انسداد شرائين اكليلي قلب ،مرض چاقي، انواع بيماريهاي رواني، غيبت شغلي به دليل بيماري و شكايت هاي ناشي از تقليل سلامت جسماني مؤثر است . علاوه بر اين تعادل تلاش و پاداش در كار، بر نگرش كاركنان به شغل بهويژه رضايت شغلي و تمايل به ترك سازمان مؤثر است(آریانی و همکارانش  ،1394).

پرسشنامه عدم تعادل تلاش – پاداش (فرم کوتاه) توسط جانز سیگریست و همکاران در سال 2009 ساخته شده است. که شامل 16 گویه و سه مولفه (تلاش و کوشش، پاداش ­های دریافتی فرد و فراتعهد) می ­باشد.

همراه  1  مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.