به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه استاندارد روابط اجتماعی در مکان کاری هنپاچرن و همکاران(1998)

0

پرسشنامه استاندارد روابط اجتماعی در مکان کاری هنپاچرن و همکاران(1998)

((Hanpachern et al., 1998

بررسی روابط درون سازمانی یک موضوع پیچیده و نقش آن در بسیاری از فرایندها و متغیرهای سازمانی
حائز اهمیت است. وجود سازمان وابسته به ارتباطات است و هر مدیری معمولاً بیشتر وقت خود را صرف برقرار کردن ارتباط میکند. برای ایجاد هماهنگی بین عناصر مادی و انسانی سازمان به صورت یک شبکه کارآمد و مؤثر، برقراری ارتباطات مطلوب ضروری است، زیرا وقتی ارتباطات برقرار نشود، فعالیت سازمان متوقف میشود و در واقع میتوان گفت که

مدیریت کارساز به برقراری ارتباطات مؤثر بستگی دارد(اردلان و همکاران، 1398).

پرسشنامه روابط اجتماعی در مکان کاری توسط طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 4گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد. این پرسشنامه تک مولفه می باشد.

پرسشنامه روابط اجتماعی در مکان کاری توسط هنپاچرن و همکاران ((Hanpachern et al., 1998
بر اساس پژوهش استیونسون( (Stevenson, 1982طراحی شده و شامل 4سؤال و به صورت تک مولفه است (اردلان و همکاران، 1398).

1 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.