به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه ارزش خدمات سیلر و همکاران(2013)

0

پرسشنامه ارزش خدمات سیلر و همکاران(2013)

به دست آوردن یک مشتری جدید پرهزینه تر از حفظ مشتری فعلی است  و حفظ وفاداری مشتریان برای هر  سازمانی یک اولویت به شمار می رود. از نقطه نظر مشتری، کسب ارزش یکی از اهداف اصلی خرید است و برای تمامی معاملات موفق نقشی محوری ایفا می کند. هالبروک (1994) نیز اظهار داشت که ارزش خدمات مبنایی اساسی برای همه فعالیت های بازاریابی است. با توجه به اینکه ارزش نوعی بده بستان میان «داد ها » و «دریافتی ها » است، زیتمال (1998) ارزش خدمات را به عنوان ارزیابی کلی مشتری از مطلوبیت محصول بر اساس ادراکات فرد از

آنچه که می دهد و آنچه که دریافت کرده است، تعریف می کند (مختاریان و همکاران ، 1391).

پرسشنامه ارزش خدمات توسط سیلر و همکاران (2013) طراحی و اعتباریابی در راستای خدماتی بانکی شده است، این پرسشنامه شامل 12 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

همراه 4 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.