به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه احساس گناه کوگلر و جونز(1992)

پرسشنامه احساس گناه کوگلر و جونز(1992)

پرسشنامه احساس گناه کوگلر و جونز(1992)

Coogler and Jones Guilty Feelings ‘S Questionnaire

افکار مزاحم، تفکراتی ناخواسته، ناخوشایند و غیر قابل کنترل هستند که قریب به 81درصد از افراد عادی گاهی اوقات آن را تجربه می کنند. محتوای این افکار مزاحم می تواند شامل احتمال آسیب رساندن به خود یا دیگران باشدکه از نظر شدت، فراوانی، تداوم و پیامد آن از تفکرات وسواس مرضی متمایز است. مدل شناختی سالکوسکیس توصیف می کند که نحوه تفسیر افکار مزاحم، عامل مهمی در تعیین شدت ناراحتی و اضطراب ناشی از پیامد این افکاردارد به طوری که تفسیر افکار مزاحم می تواند متاثر ازسوگیری های شناختی باشد. برای مثال، افرادی که دارای تکانه تمایل به آسیب رسانی به دیگران هستند اگر این فکر مزاحم را از نظر اخلاقی معادل انجام دادن آن کار بدانند، این سوءگیری شناختی به سوءتعبیر فاجعه آمیز ی از تکانه های مزاحم تبدیل میشود و این تکانه هارا بدین گونه تفسیر می کند که می خواهد واقعا به دیگران آسیب برساند. بنابراین سوء تعبیر افکار مزاحم، منجر به مجموعهای از علائم هم چون اضطراب بالا و احساس گناه می گردد. انواع سوءتعبیرهای شناختی به عنوان سوءگیری اخلاقی (باور فکر کردن درباره یک موضوع غیر اخلاقی معادل عمل کردن به آن) و سوگیری احتمالی (باوری که فکر کردن به یک حادثه مثل مرگ یا تصادف شخص عزیز، احتمال وقوع آن حادثه را افزایش می دهد) شناخته شده اند. این دو نوع سوءگیری اخلاقی و احتمالی، مؤلفه های اصلی سازه روانشناختی باورآمیختگی فکر-عمل را تشکیل می دهند.

احساس گناه (guilt feeling)در واقع نوعی حالت درونی است که در رده ی حالات احساسی منفی دسته بندی می شود و دارای ابعاد مختلفی از جمله غم و تنهایی است . طبق دیدگاه فروید  احساس گناه ریشه در لایه های زیرین و پنهانی رفتار انسان دارد و احساس گناه را با «عقده ی ادیپ» و «اضطراب اَختِگی» که در سومین مرحله ی رشد روانی-جنسی (مرحله ی آلتی) در حدود  3تا  6سالگی بروز می کند، مرتبط می داند.

پرسشنامه احساس گناه توسط کوگلر و جونز(1992) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 45 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه مولفه خصیصه گناه، حالت گناه و معیارهای اخلاقی را مورد سنجش قرار می دهد.

به همراه 4 مقاله پایه رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.