انگیزشی و موفقیت, سبک زندگی و سلامتی

ویژگی های آدم های انرژی منفی

پرسشنامه استاندارد

🍃ویژگی های آدم های انرژی منفی

همیشه شاکی ها؛
آنها از خیلی چیزها در دنیا شاکی هستند و معتقدند دنیا و همه آدم ها بد هستند،آنها هرگز خود را مسئول وقوع وقایع ناخوشایندی که تجربه می کنند، نمی دانند و فکر می کنند آنچه برای شان پیش می آید، تقصیر افراد خانواده، محیط کار و جامعه است

همیشه بدبین ها؛
آنها معتقدند اغلب اطرافیان می خواهند به آنها صدمه بزنند و به آنها حسادت می ورزند. آنها همیشه دوست دارند آدم های موفق و شادتر از خود و موقعیت زندگی آنها را کم اهمیت جلوه دهند یا خود را خیلی بالا، موفق و سزاوار تمجید و تعریف می دانند

همیشه قربانی ها:
آنها دوست دارند در هر موقعیتی خود را قربانی معرفی کنند؛بسیاری از آنها علاقه زیادی دارند با دیگران درباره هر چیزی بحث کنند؛آنها سعی می کنند آدم های اطراف را کنترل و وادار به انجام رفتارهایی کنند.

<iframe allow=’autoplay’ src=”https://affstat.adro.co/imp/Z0FFdjJGZVp6OGI5Z1NGanFJNk9SUT09?sb=false&mb=false” frameborder =’0′ scrolling=’no’ width=’800′ height=’400′ style=’display: block !important; min-height:302px !important;’></iframe> <iframe allow=’autoplay’ src=”https://affstat.adro.co/imp/clZkQ3l4MWFWZFdERG9wdkp5RysyUT09?sb=false&mb=false” frameborder =’0′ scrolling=’no’ width=’800′ height=’400′ style=’display: block !important; min-height:302px !important;’></iframe>
پرسشنامه استاندارد
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.