مقاله نویسی

نحوه نوشتن و چاپ مقاله از پایان نامه 

نحوه نوشتن و چاپ مقاله از پایان نامه 

نحوه نوشتن و چاپ مقاله از پایان نامه 

ساعد نیوز: با استخراج مقاله از پایان نامه می توانید ضمن اثبات کیفیت پایان نامه از مزایای آن در مصاحبه دکتری و اخذ پذیرش برای ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر استفاده کنید.

نوشتن پایان نامه و استخراج مقاله از آن یکی از تجربه های پژوهشی هر دانشجوی تحصیلات تکمیلی می باشد. اگر محتوای علمی و پژهشی پایان نامه به شکل مناسبی نوشته شده باشد، حتماً انگیزه شما برای انتشار یافته های پایان نامه خود بصورت مقاله (علمی پژوهشی، ISC,ISI,SCOPUS و PUBMED) افزایش خواهد یافت. زیرا به اشتراک گذاشتن یافته های یک پایان نامه در سطح بین المللی تنها از طریق انتشار مقاله امکان پذیر خواهد بود. علاوه براین چاپ مقاله استخراج شده از پایان نامه امکان استفاده دیگران از نتایج پژوهشی و افزودن به غنای جامعه علمی هرچند به میزان اندک را تحقق خواهد داد. در نهایت این کار رزومه شما را برای ورود به دوره های تحصیلی بعدی یا ورود به شغل مورد نظر را تقویت خواهد کرد.

در این بخش راهکارهایی را در خصوص نحوه استخراج مقاله از پایان نامه و دکتری و پذیرش و چاپ مقاله از پایان نامه ارائه می دهیم تا بتوانیم براحتی از پایان نامه خود یک مقاله خوب استخراج کنید.

نحوه نوشتن عنوان مقاله

لزومی ندارد که عنوان مقاله دقیقا همان عنوان پایان نامه باشد. ممکن است پایان نامه شما متغییر و داده های زیادی داشته و قابلیت استخراج بیشتر از یک مقاله را داشته باشد. بنابر این بسته به اینکه از کدام قسمت از داده ها و نتایج می خواهید مقاله بنویسید، عنوان را متناسب با مسئله مورد نظر انتخاب کنید. همچنین توجه داشته باشید که عنوان مقاله باید مختصرتر از عنوان پایان نامه باشد.

نحوه نوشتن چکیده مقاله در استخراج مقاله از پایان نامه

اگر قصد استخراج یک مقاله از پایان نامه را دارید می توانید عینا چکیده پایان نامه را در مقاله کپی کنید. اما اگر قصد استخراج دو مقاله از پایان نامه را دارید تنها مواردی از چکیده را در مقاله قرار دهید که مربوط به عنوان مقاله است و از ارائه یافته های مربوط به مقاله ای که قرار است بعدا استخراج کنید پرهیز کنید تا چکید مربوط به موضوع باشد.
به طور کلی در تدوین چکیده به موارد زیر توجه کنید:

1. معمول ترین تعداد کلمات چکیده بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه می باشد.

2. جمله هاي يک چکيده مقاله بايد خبري و به صورت گذشته یا ماضی بعید نوشته شده باشند.

3. ابتدای چکیده مقاله را با ارائه هدف پژوهش و ضرورت آن دريک يا دو جمله شروع کنید.
معرفي موضوع يا ارائه پيش زمينه در يک يا دو جمله

4. به نحوه انجام یا اجرای پژوهش اعم از نحوه نمونه گیری، نحوه آزمایش یا شبیه سازی، نحوه گرآوری داده ها، ابزارهای پژوهش اشاره کنید.

5. یافته های اصلی پژوهش را به صورت مختصر بیان کنید.

6. به کاربرد اصلی یافته ها یا (Contribution بهره اصلی پژوهش) پژوهش اشاره کنید.

تعریف کلمات کلیدی در استخراج مقاله از پایان نامه

برای درج کلید واژه کلماتی را انتخاب کنید که بیشترین و نزدیک ترین رابطۀ معنایی را با محتوای مقاله دارد. به طور معمول بین سه تا شش کلمه را می توانید به عنوان کلید واژه در نظر بگیرید.

نحوه نوشتن مقدمه مقاله در استخراج مقاله از پایان نامه

در مقالات بین المللی منظور از مقدمه همان بیان مسئله اصلی و عوامل به وجود آورنده مسئله و زمینه های ایجاد مسئله است تا خواننده به صورت کامل به مشکل و مسئله اصلی پی ببرد.

برای نگارش مقدمه مناسب لازم است تا شواهدی دال بر وجود مساله بیان کنید. ابعاد و شرایط دقیق مسئله را بیان کنید. به این مطلب بپردازید که مسئله چه چیزی است و چرا بوجود آمده است، چه شرایطی باعث به وجدآمدن آن شده است. و در پاراگراف اخر مقدمه مقاله هدف از انجام پژوهش را مطرح کنید و مشخص کنید که در طی فرایند پژوهش به دنبال چه چیزی هستید. به این نکته توجه کنید که در مقالات به خصوص مقالات بین المللی، منظور از مقدمه همان بیان مسئله می باشد.

نحوه نوشتن پیشینه تحقیق مقاله در استخراج مقاله از پایان نامه

بخش بیشینه تحقیق جزء اصلی مقاله می باشد. باید بدانید که هر متغیری دارای نظریه های مختلفی در آن زمینه می باشد. پس بدون درج نظریه های پایه در مورد یک یا چند متغیر، یک مقاله کامل نمی شود. معمولا پیشینه در فصل دوم پایان نامه نوشته شده است. هر چقدر بیشینه تحقیق شما از جدیدترین و مرتبط ترین نظریه های باشد، اعتبار مقاله شما بیشتر خواهد بود.
اگر می خواهید مقاله شما در مجلات ISC, ISI ،SCOPUS و PUBMED پذیرفته و چاپ شود، سعی کنید موارد زیر را حتما رعایت کنید:

1. نظریات و تئوریهای مربوط به موضوع پژوهش را خلاصه کنید

2. به صاحب نظران اصلی اشاره کنید

3. متغیرهای پژوهش را با رفرنسهای جدید تعریف کنید و مولفه ها و مفاهیم مرتبط با آن را بررسی کنید

4. در پایان مبانی نظری پژوهش را جمع بندی بندی کرده و به خلاء به وجود آمده در راستای تکمیل یا تایید نظریه اشاره کنید.

با رعایت این موارد در بخش بیشینه تحقیق، داوران نیز به همراستایی کار شما و نظریه های پیشین پی ببرند و این کار امکان پذیرش مقاله شما را در ژورال ها و مجلات معتبر افزایش می دهد.

نحوه نوشتن پیشینه پژوهشی مقاله در استخراج مقاله از پایان نامه

در این قسمت باید به پژوهشهای قبلی انجام شده در ارتباط با موضوع شما اشاره کرده و آنها را نقد کنید. هر چقدر از پژوهش های جدید استفاده کنید بر اعتبار مقاله شما افزوده می شود. حتما پژوهش ها را نقد کنید چون این کار نیز تصور داوران را به نسبت به پژوهش شما متبت تر خواهد کرد.

هرگز پشینه های پژوهشی را به صورت ترجمه چکیده ننویسید چون نشان دهنده عدم تسلط شما به نتایج و نقد آن است و اعتبار مقاله شما را کم می کند. تا حد امکان از پیشینه های قدیمی استفاده نکنید. یکی از تکنیک های قوی در نوشتن بیشینه پژوهشی، درج جدول مقایسه ای پیشینه های پژوهشی به ترتیب سال می باشد.

نحوه نوشتن فرضیه ها یا سوالات پژوهش در مقاله مستخرج از پایان نامه

بعد از اتمام پیشینه پژوهشی بلافاصله اهداف و فرضیه های مقاله را مطرح کنید. این قسمت در فصل اول پایان نامه شما و یا در فصل سوم نوشته می شود.

روش پژوهش یا همان متریال متد

در این بخش نحوه انجام کار را شرح دهید. برای این کار در فصل مربوط به روش پژوهش که عموما فصل سوم می باشد مراجعه کرده و خلاصه ای از کار را بنویسید. اگر کار شما ازمایشی است به نحوه ترتیب آزمایش نوع کنترل و نحوه اخذ داده ها و در نهایت روش تحلیل داده ها اشاره کنید. اگر کار غیر ازمایشی دارید به منبعی که قرار است داده از آنها داده گردآوری کنید و به نحوه اخذ آن اشاره کنید.

روش تحلیل داده ها در استخراج مقاله از پایان نامه

این بخش نیز عموما در فصل سوم پایان نامه شما موجود است. در این بخش بر کیفی و کمی بودن پژوهش، مقطعی یا طولی بودن پژوهش و نوع نرم افزار و همچنین نوع آزمون یا شبیه سازی یا طرح آزمایشی خود اشاره کنید.

نحوه نوشتن نتایج تحقیق در استخراج مقاله از پایان نامه

این بخش نیز از فصل چهارم یا فصل یافته های پژوهش شما قابل خلاصه و درج می باشد.

دقت داشته باشید که اگر قصد دارید بیش از یک مقاله از پایان نامه استخراج کنید، صرفا فقط نتایج مربوط به فرضیه پژوهش را بنویسید. در مقاله از نوشتن یافته های اضافی و آوردن جداول جانبی خودداری کنید و فقط جداولی بیاورید که دقیقا مربوط به سوال پژوهشی شما می باشد.

بحث و نتیجه گیری در استخراج مقاله از پایان نامه

این بخش نیز یکی از بخش های مهم مقاله می باشد و بیشتر به هنر نویسندگی پژوهشگر مرتبط است. پرورش یک نتیجه گیری خوب و با قلم فرسایی پژوهشگر کار برای پذیرش مقاله آسانتر خواهد شد. برای این کار به فصل پنجم یا بخش نتیجه گیری مراجعه کنید و به صورت خلاصه و منسجم به نتیجه گیری کار بپردازید. ابتدا به یافته های مربوط به هرسوال و فرضیه پرداخته و به تبیین آن یعنی چگونگی و چرایی یافته بدست آمده بپردازید تا خواننده متوجه شود این یافته شما چه معنایی دارد. این بخش را به طور متوسط با یک تا سه صفحه منسجم به پایان برسانید.

پیشنهادات کاربردی یا پژوهشی در استخراج مقاله از پایان نامه

یکی از اهداف پایان نامه و نوشتن مقاله از آن، ارائه یک یا چند پیشنهاد کاربردی برای حل مشکلات باشد. شما باید پیشنهادات کاربردی و اجرایی به ذی نفعان پژوهش بدهید تا بتوانند با یک نقشه راه دقیق مسائل پیش امده در راستای موضوع مورد بررسی را حل کنند. در بخش بعدی به پژوهشگرانی که میخواهند در آینده موضوعی شبیه به موضوع پایان نامه شما را کار کنند، پیشنهادهای جهت ادامه مسیر پژوهش برای شناسایی جوانب پنهان که از دید شما پنهان مانده ارائه دهید.

محدودیت های پژوهش در استخراج مقاله از پایان نامه

اگر در طی اجرای پژوهش با محدودیت های مواجه بودید که بر نتایج شما تاثیر گذار بود، حتما آن را ذکر کنید تا در تفسیر آن دچار اشتباه نشوند. البته منظور از محدودیت ها، مشکلات پژوهش مانند نبود منابع یا نبود ابزارهای پژوهش نیست. حتما فقط محدودیت های ذاتی پژوهش را بیان کنید.

نحوه نوشتن منابع در استخراج مقاله از پایان نامه

در نوشتن منابع یا رفرنس حتما به سبک های رفرنس نویسی در مجله ای که قصد دارید مقاله خود را در ان چاپ کنید، توجه کنید. چون نحوه ارجاع منابع و رفرنس دهی در مجله های مختلف با هم متفاوت است و قبل از ارسال مقاله حتما به این امر توجه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *