دسته‌بندی نشده

موضوعات پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات

موضوعات پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات

موضوعات پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات

ساعد نیوز: موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات

لیست موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات :

 • ارائه مدل برای پیش بینی فروش و پیشنهاد محصول به مشتریان در یک وب سایت ایرانی بر مبنای بخش بندی بازار
 • الویت‌بندی خدمات الکترونیک برای بنگاه دیجیتالی روستایی (مطالعه موردی روستاهای معصومیه و وفس استان مرکزی)
 • ارائه چارچوب امنیتی برای جلوگیری از جملات تحت XML با استفاده از روش های معنایی
 • ارائه مدل سرمایه گذاری در امنیت اطلاعات ( مورد مطالعه: ضد هرزنامه)
 • طراحی سیستم خبره شناسایی هرزنامه مبتنی بر قاعده و درخت تصمیم
 • خودکار سازی ترکیب سرویس های دانشگاه با استفاده از رویکردهای هوشمند
 • ارائه مدل مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژه گرا: مطالعه موردی ارزیابی رضایتمندی شغلی در یک سازمان پروژه گرا
 • مدل بهینه سازی فرایند جمع آوری شیر در صنایع لبنی
 • یک الگوریتم مبتنی بر OWL DL‎ برای محاسبه فاصله معنایی مفاهیم
 • طراحی متدلوژی بخش‌بندی بازار با تمرکز بر مرحله ساخت و انتخاب مشخصه‌ها
 • شناسایی فاکتورهای موثر در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در صنایع خدماتی (مورد کاوی صنعت هتلداری ایران)
 • توسعه فازهای چرخه حیات برای چارچوب معماری DoDAF‎ منطبق بر الزامات GERAM‎
 • پیاده‌سازی بخش مولد ترافیک در شبکه آزمون تایید نمونه سیستمهای سوئیچ PSTN‎
 • بسط مدل UNDP‎ برای پیاده سازی دولت الکترونیک در شهرداری تهران
 • تعامل بین مشتریان و تامین‌کنندگان شرکتهای SME‎ در مدل ASP‎
 • طراحی مدلی برای تعیین نوع درمان سنگهای کلیوی با راهکار داده کاوی
 • حل مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع با استفاده از شبکه‌های عصبی
 • مصورسازی پویای نشت اطلاعات بین حوزه‌های علمی توسط پیوند کاوی
 • طراحی و پیاده‌سازی سیستم تصمیم‌یار هوشمند برای تشخیص بیماری از تصاویر ماموگرافی به کمک نظریه مجموعه‌های نادقیق
 • طراحی و پیاده‌سازی کارگزار هوشمند برنامه‌ریزی آموزشی در نظام یادگیری الکترونیکی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (موردکاوی: نظام دانشگاه مجازی در ایران)
 • ارائه مدلی برای عوامل موثر در میزان پذیرش سیستم‌های یادگیری الکترونیکی
 • تعیین اعتبار گواهی‌های کلید عمومی با استفاده از ارزشیابی اعتماد در شبکه‌های اقتضایی
 • بخش‌بندی مشتریان خودروهای سواری شهر تهران با استفاده از داده‌کاوی (موردکاوی شرکت ایران خودرو)
 • بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار در پروژه پیاده‌سازی ERP‎
 • طراحی، ساخت قطعات و تعیین استراتژی حرکتی میز هگزاپاد ماشین ابزار
 • تشخیص رفتارهای مشکوک مشتریان در بانکداری الکترونیکی با استفاده از نظری فازی
 • اولویت‌بندی حوزه‌های کاربردی سلامت الکترونیک در ایران، بر اساس عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی
 • طراحی یک میان افزار پیام‌گرا به منظور یکپارچه‌سازی خطوط تولید محصولات الکترونیکی و ارایه یک شبیه‌ساز جهت ارزیابی صحت عملکرد
 • ارایه راهکار جهت حل مساله زمانبندی در صنعت حمل و نقل مسافر درون شهری در محیطهای چند عاملی و شبیه‌سازی آن
 • ارائه چارچوب برای پیاده‌سازی دولت سیار در کشور یمن
 • ارائه چارچوب مفهومی برای اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی در روابط عمومی اینترنتی سازمانها
 • شناسایی پارامترهای اصلی کیفیت سرویس شبکه سلامت الکترونیکی در محدوده اطلاعات کلینیکی در ایران
 • ارزیابی مخاطره بیماری کرونر قلب بر اساس همجوشی اطلاعات نشانگرهای پزشکی با استفاده از نظریه گواه
 • بررسی فرایندهای تامین کانتینر در شرکت کشتیرانی ج.ا.ا
 • طراحی و شبیه‌سازی یک مکانیزم میان‌افزاری برای شناسایی و استفاده از سرویس در شبکه‌های اقتضایی بی‌سیم
 • ارائه مدل مدیریت یکپارچه مبتنی بر معماری سرویس گرا در شبکه های نسل بعد
 • بهبود کنترل موجودی در زنجیره تامین شبکه‌های توزیع محصولات با چرخه عمر کوتاه با استفاده از اشتراک‌گذاری اطلاعات
 • تعیین عوامل کلیدی موفقیت در پذیرش بانکداری اینترنتی در جوانان ایرانی
 • طراحی سیستم چندعاملی هوشمند جهت انتخاب بهترین تامین کننده در بازارهای الکترونیکی در صنعت خودرو ایران
 • ارائه چهارچوب معماری اطلاعات برای دانشگاه مجازی
 • تاثیر فناوری اطلاعات بر تعالی در سازمان‌های ایرانی
 • ارائه چارچوبی برای اندازه‌گیری میزان رضایتمندی کاربران در یک مرکز ارائه کننده خدمات اینترنتی
 • توسعه مدل پیش بینی کننده رفتار رویگردانی مشتری از خدمات بانکداری با کمک روشهای داده کاوی
 • بخش‌بندی مشتریان با استفاده از ارزش دوره عمر مشتری (مطالعه موردی در حوزه یک سرویس‌دهنده اینترنتی)
 • ارائه معماری و مدل بکارگیری سیستم‌های رادیویی RFID در شبکه رهگیری پست پیشتاز، شرکت پست ج. ا. ا.
 • مدلی برای اندازه‌گیری چسبندگی (خرید مجدد) مشتریان الکترونیکی در صنعت خرده فروشی
 • بررسی نقش و اثرات بازارهای الکترونیکی بر زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین
 • استفاده از RFID در ثبت تخلفات رانندگی بر پایه شبکه‌های حسگر موبایل
 • چارچوبی جدید جهت ارزیابی قابلیت های فناوری‌های یکپارچه‌سازی برنامه های کاربردی سازمانی
 • طراحی چارچوبی برای پیش‌بینی مشتریان آتی بیمه بدنه اتومبیل برپایه داده‌کاوی
 • طراحی و شبیه‌سازی یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر عامل برای حمله‌های توزیع‌شده اختلال در سرویس‌دهی
 • استفاده از داده‌کاوی در بررسی تاثیر متغیرهای مختلف در پیش بینی بقا کلیه پیوندی در بیماران پیوند کلیه
 • ارزیابی کارایی یک سیستم انگشت نگاری بیومتریک و تاثیر آن بر امنیت کنترل دسترسی
 • طراحی واحد پزشکی از راه دور در ساختار مدیریت بحران منطقه ای
 • کاربرد داده کاوی در بررسی رفتار رانندگان متخلف در کلان شهرها
 • تحلیل ریسک های سیستم کنترل تردد خودرو به کمک شناسه های با فرکانس رادیویی (RFID‎)
 • ارزیابی و اندازه‌گیری سطح هم‌سویی بین فناوری اطلاعات و کسب و کار در سازمان
 • طراحی سیستم توصیه گر مبتنی بر روش تصمیم گیری چند معیاره PROMETHEE II‎
 • محک نمودن الزامات برقراری آموزش الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس
 • شناسایی هرزنامه با استفاده از روش ایمن سازی مصنوعی برگرفته از سیستم ایمنی بدن انسان
 • پیشنهاد مدلی جهت ارائه خدمات نسل جدید پرداخت سیار (مورد کاری در تلفن همراه)
 • طراحی مدل ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران
 • ارائه مدل سرمایه گذاری در امنیت اطلاعات ( مورد مطالعه: ضد هرزنامه)
 • بررسی روندپیشرفت علوم کامپیوتر با استفاده از داده کاوی و خوشه‌بندی سلسله مراتبی (مورد کاوی: کنفرانسهای ده ساله انجمن کامپیوتر ایران)
 • ارائه یک مدل آموزش مجازی امن با نگاه به مسئله حریم شخصی و امنیت اطلاعات به شرکت ملی نفت ایران
 • بررسی جریانهای چرخشی به کمک شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ (LES‎)
 • کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با استفاده از هستان‌نگار چندرسانه‌ای
 • ارائه چارچوبی برای مقایسه و اندازه گیری رضایت مندی مشتری درچهار بانک(مورد کاوی:بانکداری الکترونیکی
 • ارائه راهکاری موثر جهت کاهش محدودیت های امنیتی و نقض حریم شخصی در استفاده از سیستم RFID‎ های (مطالعه موردی: گذرنامه الکترونیکی
 • ارزیابی کمی مخاطرات امنیتی موجود در شبکه فیبر نوری کشور
 • خوشه یابی جلسات وب با استفاده از معیار مشابهت ترکیبی برای ارائه پیشنهاد در شخصی سازی
 • برنامه ریزی حرکت چندروباتی به کمک نظریه گراف
 • طراحی و پیاده سازی نرم افزاری مناسب یک الگوریتم رمز نگاری بلوکی بومی بر روی کارت هوشمند
 • بررسی پذیرش فناوری اینترنت در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به کمک مدل UTAUT‎
 • بررسی چگونگی شناسایی سرویس های معماری سرویسگرا مبتنی بر متد SOMA‎ (مطالعه موردی : سیستم مدیریت تحقیق)
 • طراحی یک ساختار ارتباطی ظروف عسل توزیع شده به منظور تشخیص زودهنگام کرم اینترنتی
 • ارائه چارچوبی برای معماری سرویس گرا در ناجا


برگرفته از ساعد نیوز

آموزش پیشرفته sPSS
چرا در سازمان‌ها این همه مدیر بی‌کفایت داریم؟ اصل پیتر

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amosمطالب مرتبط

چگونه یک دفاع موفق و کامل از پایاننامه داشته باشیم؟

انواع پایگاه های تشخیص سرقت علمی فارسی و لاتین

10 روش ساده برای افزایش تعداد ارجاعات مقاله

نرم افزار کیفی: Maxquda

مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.