به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مهم ترین پیش فرض های نرم افزار ایموس amos

0

 مهم ترین پیش فرض های انجام معادلات ساختاری در نرم افزار Amos به شرح زیر است :

فروشگاه هودی و سویشرت
  1. مناسب بودن تعداد نمونه ها
  2. رابطه خطی بین متغیرها
  3. عدم وجود کوواریانس با مقدار صفر در بین متغیرها
  4. عدم وجود همخطی بین متغیرها
  5. دیتاها بایستی از نوع فاصله ای باشند.
  6. نرمال بودن توزیع داده ها (گارسون، 2009) البته در مورد نرمال بودن توزیع داده در بعضی منابع ذکر شده که اگر تعداد افراد نمونه از 200 نفر بیشتر باشد از این پیش فرض صرفنظر می شود.
پرسشنامه استاندارد پرسشنامه استاندارد  تحلیل آماری
سفارش تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد. نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos نرم افزارهای کیفی: Maxquda- NVivo تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower Mobile : 09102194672 Telegram: @abazizi E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.