تعلیم و تربیت

پرسشنامه مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان افشین(1393) (تک مولفه ای)

امروزه استقرار پويا و تداوم مطلوب نظام آموزش و پرورش شديداً متأثر از چگونگي و كيفيت برنامهريزي در آن مي ري باشد و برنامه زي فعاليت هاي ياددهي و يادگيري در اين ميان، اساسي ترين آنها است. تنظيم و شكل دهي مطلوب برنامه درسي مستلزم توجه همه جانبه به مباني فلسفي، رواني، اجتماعي آن و اصول يادگيري مي باشد كه توامان مد نظر معلمان قرار گيرد. معلمان بايد.

كاركردهاي اجتماعي مدرسه را شناخته و از آن در رفع نيازهاي حال و آينده جامعه بهره گيرند از سويي بايد بدانند تدريس و آموزش ماهيتاً يك نظام ارتباطي متقابل است .

این پرسشنامه توسط افشین (1393) طراحی و اعتباریابی شده است. پس از طراحی گویه های پرسشنامه بر اساس متون نظری و تجربی، گویه هایی که مهارت های برنامه ریزی درسی  را می سنجید برای متخصصان برنامه ریزی درسی ارسال و از آنها خواسته شد که درجه اهمیت آن ها را مشخص کنند، پس از گردآوری داده ها در مرحله اول، رتبه بندی های به دست آمده درباره مولفه های مشخص شده و در مرحله  بعد پرسشنامه تنظیم شده که حاوی رتبه بندی حاصل از نظرخواهی در مرحله اول بود، برای متخصصان ارسال شد و از آنها خواسته شد که توافق نظر خود را با رتبه بندی به دست آمده اعلام کنند(افشین، 1393). پرسشنامه اولیه دارای 48 گویه بود که پس از توجه کامل، با نظر متخصصان به 27 گویه کاهش یافت.

به همراه 2 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.