به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس مسئولیت پذیری شخصی معلم(لارمن و کارابنیک ، 2013)

0

مقیاس مسئولیت پذیری شخصی معلم(لارمن و کارابنیک ، 2013)

احساس مسئولیت یکی از تأثیرگذارترین عوامل در فرایند یادگیری و تدریس است (دیاموند رندلوف و اسپیلان ، 2004 )  و به بینش معلمان نسبت به مسئولیت پذیری و موقعیت هایی که آن ها را برای پذیرش مسئولیت شخصی نتایج احتمالی آماده می کند، اشاره می نماید  (لارمن و کارابنیک ، 2013).  در مقایسه با انواع دیگر مسئولیت پذیری مانند مسئولیت پذیری جمعی، مسئولیت پذیری اخلاقی و مسئولیت پذیری اجتماعی، به نظر می رسد تحقیقات نسبتاً کمی دربارة مسئولیت پذیری شخصی انجام شده است، این امر به ویژه برای احساس مسئولیت معلمان صادق است (لارمن وکارابنیک، 2011 ). تمرکز بر مسئولیت پذیری شخصی معلمان ممکن است نشان دهندة تلاش های آموزشی و درسی آنان به منظور افزایش کیفیت تدریس با توجه به احساس مسئولیت پذیری باشد (هاکمن و اولدهام ، 1976 ، به نقل از چگینی و لواسانی،1397).

 برای ارزیابی احساس مسئولیت معلم از مقیاس احساس مسئولیت شخصی لارمن و کارابنیک ( 2013 ) استفاده شد، این مقیاس 13 گویه دارد و چهار خرده مقیاس را می سنجد که شامل احساس مسئولیت معلم برای انگیزش دانش آموزان، مسئولیت پذیری معلم برای موفقیت دانش آموزان، احساس مسئولیت معلم برای رابطه با دانش آموزان و مسئولیت پذیری برای تدریس است. آزمودنی بر اساس مقیاس لیکرت 5  درجه ای 1= اصلاً احساس مسئولیت نمی کنم تا 5 = کاملاً احساس مسئولیت می کنم میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر ماده گزارش می کند.

همراه  3 مقاله  و یک پایان نامه رایگان به زبان اصلی

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.