مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر MSI Miller Social Intimacy Scale

مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر  MSI

Miller Social Intimacy Scale

صمیمت اجتماعی از جمله ویژگی های مهم روان شناختی است. صمیمیت اجتماعی عبارتست  از تمایل فرد برای شرکت در یک رابطه حمایت کننده و مهر آمیز بدون از دست دادن آن رابطه است.

این مقیاس را میلر و لفکورت[1]  برای ارزیابی صمیمیت دریافتی از روابط مختلف، طراحی نمودند. پرسش های این مقیاس به وسیله مصاحبه های سازمان یافته که در آن شرکت کنندگان به بحث درباره نقش صمیمیت در تمامی روابط خود که شامل ارتباط با دوستان، آشنایان و اعضای خانواده می پرداختند، تدوین شد. این مقیاس دربردارنده دو گروه پرسش می باشد که 6 پرسش برای توصیف روانی صمیمیت و 11 پرسش دیگر به شدت صمیمیت تجربه شده در زمان کنونی اختصاص داده شده اند.

همراه 4 مقاله رایگان  

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

[1] – Miller & Lefcourt

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *