به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس شیوه فرزند پروری پارکر (MOS) (1997)

0

مقیاس شیوه فرزند پروری پارکر (MOS) (1997)

خانواده، منبع اصلی مراقبت و حمایت است و اولین و مهمترین نظام ارتباطی برای کودکان به شمار میرود و البته همه اعضای خانواده در سلامت روانی نقش دارند. والدین در تعیین محیط اجتماعی و فیزیکی کودکان به طور مستقیم نقش ایفا ، می کنند و به واسطه فرآیند اجتماعی شدن  و مدل سازی رفتارها و نگرش های کودکان شان را به صورت مستقیم و غیرمستقیم هدایت می کنند.

مقیاس شیوه فرزند پروری ( پارکر و همکاران) به منظور تصحیح برخی از محدودیت ها و نقایص ابزار پیوند وادینی ساخته شد. این آزمون یک مقیاس 15 عبارتی درباره فرزند پروری نامطلوب است. مقیاس شیوه فرزند پروری دارای دو فرم جداگانه ( یکی مربوط به مادر و دیگری مربوط به پدر ) است که بر حسب ماهیت پژوهش و هدف از اجرای آزمون می توان از دو فرم یا تنها یکی از فرم ها استفاده کرد. این آزمون دارای 3 زیر مقیاس: بی تفاوت ( 6 عبارت)، کنترل مفرط ( 4 عبارت) و سو استفاده ( بدرفتاری- 5 عبارت) است. در اینجا هر دو فرم ارائه می شود.

همراه  2 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.