به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس سندرم شناختی/توجهی (ولز، 2009)

0

مقیاس سندرم شناختی/توجهی (ولز، 2009)
در سال های اخیر مسائل روان شناسی و روان پزشکی موردتوجه بسیاری قرارگرفته است. چراکه انسان، امروزه بیش از هر چیزی از اختلالات و مشکلات روانی رنج می برد. در حال حاضر در دنیا و خصوصاً کشورهای درحال توسعه میلیون ها نفر به نوعی درگیر اختلالات روانی اند و این مسئله تا حدی به افزایش رشد جمعیت، تغییر در شیوه زندگی، فروپاشی خانواده ها و مشکلات اقتصادی مربوط می شود. در شرایط فعلی با کثرت مراجعه کنندگان به کلینیک های روان شناسی و روان پزشکی برای رهایی از اختلالات روانی به ویژه افسردگی و اضطراب می توان عصر حاضر را، عصر اضطراب و افسردگی انسان ها نامید(ابراهیمی و چلبیانلو ،1397) . در گذشته بسیاری از پژوهشگران اختلال های اضطراب و افسردگی را به عنوان پدیده هایی جدا از هم در نظر می گرفتند و با عنوان گروه های تشخیصی جداگانه درمان می کردند؛ اما امروزه برخی اعتقاد دارند اضطراب و افسردگی از عوامل مشترک نشات می گیرند که امروزه به این شاخص ها، عوامل فراتشخیصی می گویند. در سال های اخیر بر نقش عوامل فراتشخیصی مثل نگرانی و نشخوار فکری تأکید زیادی شده است . اضطراب، به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد به حد اعتدال آمیز . وجود دارد که پاسخی سازش یافته تلقی می شود (ابراهیمی و چلبیانلو ،1397) . ولز با گردآوری این فرایندهای فراتشخیصی در کنار یکدیگر تحت عنوان سندرم شناختی توجهی و بررسی نقش آن ها در ایجاد و تداوم اختلال های هیجانی، مداخلات درمانی را طراحی کردند که بتوانند در زمان کوتاه تر، به میزان بهبودی بالاتری دست پیدا کنند . سندرم شناختی توجهی را می توان پردازش مفهومی افراطی تعریف کرد که به شکل نگرانی و نشخوار فکری تجلی می یابد(ابراهیمی و چلبیانلو ،1397) .
پرسشنامه نشانگان شناختی- توجهی دارای 16 آیتم است که به منظور ارزیابی فعال شدن نشانگان شناختی – توجهی توسط ولز(2009) طراحی شده است، این مقیاس تنها ابزار شناخته شده اي است تاکنون به منظور ارزیابی همزمان تمامی مولفه هاي سندرم شناختی/ توجهی (CAS) ساخته شده است (ابراهیمی و چلبیانلو ،1397) .
همراه 4 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.
تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.
نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos
نرم افزار کیفی: Maxquda
تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:
Mobile : 09102194672
Telegram: @abazizi
• E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.